× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 123

Med blicken på Guds nåd

1 En vallfartssång.

Jag lyfter mina ögon upp till dig,du som bor i himlen.
2 Som en tjänares ögon
ser på sin herres hand,som en tjänarinnas ögon
på sin frus hand,så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud,till dess att han ger oss sin nåd.

3 Var oss nådig, Herre,
var oss nådig.
ty vi har fått utstå mycket förakt.
4 Vi har fått utstå de säkras hånoch de högmodigas förakt.