× 
 Från
 Till
 Metod

 

Allt beror på Herrens välsignelse

1*En pilgrimssång av Salomo.


Om inte Herren bygger huset
bygger arbetarna förgäves.
Om inte Herren vaktar staden
vakar väktaren förgäves.
2*Förgäves går ni tidigt upp
och sent till vila,
ni som äter mödans bröd.
Detsamma ger han sina vänner
när de sover.*

3*Se, barn är en Herrens gåva,
livsfrukt är en lön.
4 Som pilar i hjältens hand
är barn man får vid unga år.
5 Lycklig är den man
vars koger är fyllt med dem.
De behöver inte skämmas
när de går till rätta med fiender
i porten.

Fotnoter
127:1 Ps 121:3 , 1 Kor 3:7 .
127:2 Ords 3:24 , 10:22 , Matt 6:25f .
127:2Detsamma ger han sina vänner när de sover   Annan översättning: "På samma sätt ger han sina vänner sömn".
127:3 1 Mos 33:5 , 48:9 .