× 
 Från
 Till
 Metod

 

Skapelsens lovsång
1*Halleluja!
Prisa Herren från himlen,
prisa honom i höjden!
2*Prisa honom, alla hans änglar,
prisa honom, hela hans här!
3 Prisa honom, sol och måne,
prisa honom,
alla lysande stjärnor!
4*Prisa honom, ni himlars himmel
och ni vatten ovan himlen!
5*De ska prisa Herrens namn,
för han befallde och de skapades.
6*Han gav dem deras plats
för alltid och för evigt,
han gav dem en lag
som ingen bryter*.

7 Prisa Herren från jorden,
ni havsdjur och alla djup,
8*eld och hagel, snö och dimma,
du stormvind som utför
hans befallning,
9 ni berg och alla höjder,
ni fruktträd och alla cedrar,
10*ni vilda djur och all boskap,
ni kräldjur och bevingade fåglar,
11 ni jordens kungar och alla folk,
ni furstar och alla domare* på jorden,
12 ni ynglingar och flickor,
ni gamla med de unga.

13*De ska prisa Herrens namn,
för endast hans namn är högt,
hans majestät når över jord
och himmel.
14*Han har rest ett horn* för sitt folk
till lovsång för alla sina trogna,
för Israels barn,
det folk som står honom nära.
Halleluja!

Fotnoter
148:1 Luk 2:14 .
148:2 Ps 29:1f , 103:20f .
148:4 1 Mos 1:7 , Neh 9:6 , Ps 8:2 , 19:2 .
148:5 1 Mos 1:1 , Ps 33:6 , 9.
148:6 1 Mos 1:17 , Job 28:24f , Ps 89:38 , Jer 31:35 , 33:25 .
148:6som ingen bryter    Annan översättning: "som inte förgås".
148:8 Job 37:9f , Ps 104:4 , 147:16 .
148:10 Ps 150:6 , Jes 43:20 .
148:11domare   Annan översättning: "ledare".
148:13 Ps 8:2 , 113:4 , Jes 12:4 .
148:14 Ps 132:17 .
148:14horn    Symbol för styrka, för kungar (Dan 7- 8, Upp 17:12 ) och för Messias (Luk 1:69 ).