× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
Bön om ledning och nåd

1 Av David.


Herre, jag lyfter min själ till dig.
2 Min Gud, jag litar på dig.
Låt mig inte behöva skämmas*,
låt inte mina fiender
triumfera över mig!
3 Nej, ingen som hoppas på dig
ska skämmas.
Skämmas ska de som sviker
utan orsak.

4Herre, visa mig dina vägar,
lär mig dina stigar.
5 Led mig i din sanning och lär mig,
för du är min frälsnings Gud,
på dig hoppas jag alltid.
6 Tänk på din barmhärtighet
och din nåd, Herre,
för de är av evighet.
7 Tänk inte på min ungdoms synder
och brott,
utan tänk på mig efter din nåd,
för din godhets skull, Herre.

8Herren är god och rättfärdig,
därför undervisar han syndare
om vägen.
9 Han leder de ödmjuka rätt,
han lär de ödmjuka sin väg.
10 Alla Herrens vägar
är nåd och sanning
för dem som håller hans förbund
och vittnesbörd.
11 För ditt namns skull, Herre,
förlåt min synd,
för den är stor.

12 Den som vördar*Herren
undervisar han om vägen
han ska välja.
13 Hans själ ska vila i det goda,
och hans ättlingar ska ärva landet.
14Herren är förtrolig
med dem som vördar honom,
sitt förbund gör han känt för dem*.

15 Mina ögon ser alltid
upp till Herren,
för han drar mina fötter ur nätet.
16 Vänd dig till mig
och förbarma dig över mig,
för jag är ensam och betryckt.
17 Mitt hjärtas ångest är stor.
För mig ut ur min nöd!
18 Se hur plågad och trött jag är,
förlåt mig alla mina synder.
19 Se mina fiender,
de är många och hatar mig
med våldsamt hat.
20 Bevara min själ och rädda mig,
låt mig inte behöva skämmas,
för jag flyr till dig.
21 Låt oskuld och ärlighet bevara mig,
för jag hoppas på dig.

22 Gud, befria Israel
ur all dess nöd.

Fotnoter
Ps 25 Alfabetisk psalm: verserna börjar med det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i följd.
25:2skämmas   Annan översättning: "bli besviken" (även i vers 3 och 20).
25:12vördar   Annan översättning: "fruktar". Grundtextens uttryck jeré rymmer inte bara fruktan (Ps 3:7 ) utan även vördnad och värme (Ps 103:13 , 130:4 , 3 Mos 19:3 , 30).
25:14sitt förbund gör han känt för dem   Annan översättning: "hans förbund ger dem kunskap".

Parallellställen
25:2Ps 31:2 71:1 Jes 28:16.
25:3Ps 6:11 31:18 119:158 Jes 49:23 Rom 10:11.
25:4Ps 27:11 86:11 143:10.
25:6Ps 103:17.
25:7Job 13:26 Ps 106:4.
25:85 Mos 32:4 Ps 92:16.
25:9Job 36:22 Ps 23:3 27:11.
25:10Ps 40:11f 103:17f.
25:12Ps 32:8 37:23.
25:13Ps 37:9 11 22 112:2 Ords 1:33 20:7.
25:141 Mos 18:17 Ords 3:32.
25:15Ps 31:5 124:7 141:8f.
25:18Ps 119:153.
25:19Ps 3:2 Joh 15:25.