× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om hjälp mot fiender

1 En psalm av David när han flydde för sin son Absalom*.


2Herre, hur många är inte
mina fiender!
Många reser sig mot mig,
3 många säger om min själ:
"Han får ingen frälsning
hos Gud." Sela*

4 Men du, Herre, är en sköld
runt omkring mig.
Du är min ära,
du lyfter mitt huvud.
5 Jag ropar högt till Herren,
och han svarar mig
från sitt heliga berg. Sela

6 Jag lade mig ner och somnade,
jag vaknade igen,
för Herren stöder mig.
7 Jag fruktar inte tiotusen man
som omringar mig från alla håll.

8 Res dig, Herre!
Fräls mig, min Gud!
Du slår alla mina fiender på kinden*,
du krossar de gudlösas tänder.
9 Frälsningen finns hos Herren.
Låt din välsignelse vila
över ditt folk! Sela

Fotnoter
3:1Absalom   gjorde uppror och fick med sig merparten av folket. Se 2 Sam 16:14f .
3:3Sela   Musikalisk anvisning som troligen motsvarade ett solo eller mellanspel (så Septuaginta), eller möjligen repris.
3:8kinden   Annan översättning: "käften".

Parallellställen
3:12 Sam 15:13f.
3:2Ps 38:20f 56:3.
3:41 Mos 15:1 Ps 5:13 18:2f 84:12.
3:5Ps 121:1.
3:6Ps 4:9.
3:7Ps 27:3.
3:8Ps 58:7.
3:9Jes 43:11.