× 
 Från
 Till
 Metod

 

Aftonbön i nöd

1 För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.


2 Svara mig när jag ropar,
min rättfärdighets Gud!
När jag är trängd ger du mig rum.
Förbarma dig över mig
och hör min bön!

3 Höga herrar,
hur länge ska ni kränka
min heder?
Hur länge ska ni älska tomhet
och jaga efter lögn? Sela

4 Ni ska veta hur underbart
Herren tar till sig sin trogne,
Herren hör när jag ropar
till honom.
5 Grips ni av vrede, synda inte!
Tänk efter i era hjärtan på er bädd
och var stilla. Sela

6 Bär fram rätta offer
och lita på Herren.
7 Många säger:
"Vem kan visa oss det goda?"
Låt ditt ansiktes ljus
lysa över oss, Herre!
8 Du har gett mig glädje i hjärtat,
mer än när andra får säd och vin
i mängd.
9 I frid kan jag lägga mig ner
och sova*,
för bara du, Herre,
låter mig bo i trygghet.

Fotnoter
4:9bara du, Herre, låter mig bo i trygghet   Annan översättning: "du, Herre, låter mig bo för mig själv i trygghet".

Parallellställen
4:5Ef 4:26.
4:6Ps 51:19 21 Rom 12:1.
4:74 Mos 6:24f Ps 31:17 80:4.
4:95 Mos 33:28 Ps 3:6 5:2 Ps 17:1.