× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kungens bön om välsignelse

1 För körledaren, till stränginstrument. Av David.


2 Gud, hör mitt rop,
lyssna till min bön!
3 Från jordens ände ropar jag till dig
när mitt hjärta mattas.
För mig upp på klippan
som är högre än jag,
4 för du har varit min tillflykt,
ett starkt torn mot fienden.
5 Låt mig bo i ditt tält för evigt
och ha min tillflykt
under dina vingar. Sela

6 Du, Gud, har hört mina löften,
du har gett mig en arvedel
bland dem som* vördar ditt namn.
7 Du förökar kungens dagar,
hans år ska vara
från släkte till släkte,
8 han ska trona för evigt inför Gud.
Låt nåd och sanning
bevara honom.
9 Då ska jag alltid lovsjunga ditt namn
och uppfylla mina löften
dag efter dag.

Fotnoter
61:6gett mig en arvedel bland dem som   Annan översättning (så Septuaginta): "gett dem en arvedel som".

Parallellställen
61:4Ps 71:3 Ords 18:10 Nah 1:7.
61:52 Sam 7:11f Ps 27:5.
61:72 Sam 7:11f Ps 18:3 21:5 102:25.
61:8Ps 40:12 41:13.
61:9Ps 65:2.