× 
 Från
 Till
 Metod

 

En tröstepsalm

1 För körledaren, till Jedutun. En psalm av David.


2 Bara hos Gud har min själ sin ro,
från honom kommer min frälsning.
3 Bara han är min klippa
och min frälsning, min borg.
Jag ska inte vackla.

4 Hur länge ska ni storma
mot en enda man,
tillsammans slå ner honom
som en lutande vägg,
en fallfärdig mur?
5 De rådslår om att störta honom
från hans höjd.
De älskar lögn,
de välsignar med sin mun
men förbannar i sitt hjärta. Sela

6 Bara hos Gud har du din ro,
min själ,
från honom kommer mitt hopp.
7 Bara han är min klippa
och min frälsning, min borg.
Jag ska inte vackla.

8 Hos Gud är min frälsning
och min ära,
i Gud är min starka klippa,
min tillflykt.
9 Lita alltid på honom, du folk,
utgjut era hjärtan för honom.
Gud är vår tillflykt. Sela

10 Människors barn
är bara en vindpust,
myndiga herrar sviker.
I vågskålen är de för lätta,
tillsammans väger de
mindre än luft.
11 Lita inte till våld,
hoppas inte på stulet gods.
Fäst inte hjärtat vid rikedom,
även om den växer.

12 Ett har Gud talat,
två ting* har jag hört:
Hos Gud finns makten,
13 och hos dig, Herre, finns nåd.
Du ska löna var och en
efter hans gärningar.

Fotnoter
62:12Ett … två ting   Annan översättning: "En gång … två gånger".

Parallellställen
62:2Ps 39:1 42:6.
62:3Ps 37:24.
62:5Ps 5:10 28:3 55:22 Jer 9:8.
62:6Ps 39:8 71:5.
62:7Ps 18:3.
62:91 Sam 1:15 Ps 37:5 Jes 26:4 Klag 2:19.
62:10Ps 39:6 12 146:3f Jes 40:15 41:24 57:14.
62:11Job 31:24f Ps 52:9 Matt 21:5 Luk 12:16f 1 Tim 6:17f.
62:13Job 34:11 Ords 24:12 Jer 32:19 Matt 16:27 Rom 2:6 1 Kor 3:8 Upp 22:12.