× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Elihu fortsatte. Han sade:

2 Hör mina ord, ni som är visa,
lyssna till mig, ni som vet,
3 för örat prövar orden
liksom gommen prövar smaken.
4 Låt oss avgöra vad som är rätt,
tillsammans förstå
vad som är gott,
5 för Job har sagt: ”Jag är rättfärdig,
men Gud har berövat mig
min rätt.
6 Trots att jag har rätt
står jag som lögnare.
Jag är dödsskjuten
fast jag är utan skuld.”

7 Finns en man som Job,
som dricker hån som vatten,
8 som slår följe med ogärningsmän
och vandrar
med gudlösa människor?
9 Han säger ju:
”Det hjälper inte en människa
att hålla sig väl med Gud.”

10 Lyssna därför på mig,
ni förståndiga män!
Skulle Gud göra orätt,
den Allsmäktige något
orättfärdigt?
11 Nej, han ger åt människan
efter hennes gärningar
och låter var och en få
efter sin väg.
12 Gud gör sannerligen inget orätt,
den Allsmäktige
förvränger inte rätten.
13 Vem satte honom
att ta hand om jorden,
vem lade hela världen på honom?
14 Om han bara tänkte på sig själv
och tog tillbaka sin ande,
sin livsfläkt,
15 då skulle allt levande förgås
och människorna vända åter
till stoft.

16 Har du insikt, så hör detta,
lyssna till vad jag säger.
17 Ska den härska som hatar rättvisa?
Eller fördömer du
den störste i rättfärdighet,
18 han som säger ”Skurk!” till en kung
och ”Skyldig!” till furstar,
19 han som inte är partisk för furstar
och inte aktar den rike
mer än den fattige,
eftersom de alla är
hans händers verk?

20 De dör plötsligt, mitt i natten.
Folk bävar och förgås,
de mäktiga rycks bort
men inte genom människohand,
21 för Guds ögon följer var mans vägar
och ser alla hans steg.
22 Det finns inget mörker
och ingen djup skugga
där ogärningsmän kan gömma sig.
23 Gud behöver inte betrakta
en människa länge
innan hon kan ställas till doms
inför honom.
24 Han krossar mäktiga män
utan rannsakan
och insätter andra i deras ställe.
25 Ja, han känner deras gärningar,
han störtar dem om natten
och de krossas.
26 Han straffar dem som förbrytare,
öppet, där människor ser det,
27 eftersom de vek av ifrån honom
och inte gav akt
på alla hans vägar.
28 Det fick de fattiga
att ropa till honom,
och han hörde
de nödställdas klagan.
29 När han är tyst,
vem kan då fördöma?
När han döljer sitt ansikte,
vem kan då se honom,
vare sig ett folk
eller en enskild människa?
30 Han låter inga gudlösa regera
eller bli snaror för folket.

31 Har någon sagt till Gud:
”Jag tar mitt straff,
jag vill inte synda mer.
32 Lär mig du vad jag inte ser.
Har jag gjort orätt
vill jag inte göra så mer.”
33 Ska Gud löna dig
efter din önskan,
du som har förkastat honom?
Du måste välja, inte jag.
Säg vad du menar!
34 Kloka män kommer att säga,
visa män som lyssnar till mig:
35 ”Job talar utan insikt,
hans ord är utan vishet.”
36 Låt Job prövas till det yttersta,
för han försvarar sig
som ogärningsmän.
37 Han lägger uppror till sin synd,
han klappar händerna mot oss
och hopar sina ord mot Gud.

Parallellställen
34:3Job 12:11.
34:5Job 13:18 23:10 27:2 5.
34:6Job 6:4 Ps 38:3.
34:7Job 15:16.
34:8Ps 1:1.
34:9Job 9:22 21:15 35:3.
34:105 Mos 32:4 Job 8:3 36:23 Rom 3:5 9:14.
34:11Ps 62:13 Ords 24:12 Jer 17:10 32:19 Hes 7:27 33:20 Matt 16:27 1 Kor 3:8 2 Kor 5:10 Upp 22:12.
34:12Ps 51:6.
34:15Ps 104:29 Pred 12:7.
34:17Rom 3:6.
34:195 Mos 10:17 2 Krön 19:7 Apg 10:34 Rom 2:11 Gal 2:6 Ef 6:9 Kol 3:25 1 Petr 1:17.
34:202 Mos 12:29 2 Kung 19:35.
34:21Job 23:10 31:4 Ords 5:21 Jer 16:17 23:24.
34:22Ps 139:11f Amos 9:2f.
34:24Job 12:19 Dan 2:21 Luk 1:52.
34:282 Mos 22:23 Job 35:9 Ps 9:13.
34:37Job 27:23.