× 
 Från
 Till
 Metod

 

Människosonens ringhet och höghet

1 För körledaren, till gittít. En psalm av David.


2Herre, vår Herre,
hur härligt är inte ditt namn
över hela jorden,
du som satt ditt majestät
på himlen!
3 Av barns och spädbarns mun
har du berett en makt*
för dina fienders skull,
för att förgöra fiende och hämnare.*

4 När jag ser din himmel,
dina fingrars verk,
månen och stjärnorna
som du har skapat –
5 vad är då en människa
att du tänker på henne,
en människoson
att du tar hand om honom?*

6 En liten tid* lät du honom
vara lägre än* Gud,
med ära och härlighet
krönte du honom.
7 Du satte honom att härska
över dina händers verk,
allt lade du under hans fötter:*
8 alla får och oxar
liksom vildmarkens djur,
9 himlens fåglar och havets fiskar,
de som vandrar havens vägar.

10Herre, vår Herre,
hur härligt är inte ditt namn
över hela jorden!

Fotnoter
8:3 Citeras av Jesus i Matt 21:16 när barnen i templet ropar ut sin hyllning till honom.
8:3makt   Annan översättning: "borg". Andra handskrifter (Septuaginta): "lovsång".
8:5f Citeras i Hebr 2:6-8 som profetia om Jesus, som ofta kallade sig själv "Människosonen".
8:6En liten tid   Annan översättning: "Lite" (en liten skillnad).
8:6vara lägre än   Annan översättning: "sakna".
8:7 Citeras i 1 Kor 15:7 , Ef 1:22 som profetia om Jesu upphöjelse.

Parallellställen
8:2Ps 104:1f 148:13 Hab 3:3 Upp 5:12f.
8:3Matt 21:16.
8:4Ps 102:26.
8:5Job 7:17 Ps 144:3 Hebr 2:6f.
8:61 Mos 1:26f.
8:71 Mos 1:26f 9:2 Matt 28:18 Apg 2:36 1 Kor 15:27 Ef 1:22 Fil 2:9.