× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den trefalt helige Kungen
1Herren är kung,
folken bävar!
Han tronar på keruberna,
jorden skälver!
2Herren är stor i Sion,
upphöjd över alla folk.
3 De prisar ditt namn,
det stora och fruktade.
Helig är han.

4 Kungen är mäktig,
han älskar det rätta.
Du håller rättvisan vid makt,
rätt och rättfärdigt
handlar du i Jakob.
5 Upphöj Herren vår Gud,
tillbe vid hans fötters pall!
Helig är han.

6 Mose och Aron
var bland hans präster,
Samuel bland dem
som åkallar hans namn.
De ropade till Herren
och han svarade dem.
7 I molnpelaren talade han till dem,
de höll hans vittnesbörd
och lagen han gav dem.
8Herre vår Gud, du svarade dem,
du var en Gud som förlät dem
men som även hämnades
deras gärningar.
9 Upphöj Herren vår Gud,
tillbe vid hans heliga berg!
Ja, helig är Herren vår Gud.

Parallellställen
99:11 Sam 4:4 2 Sam 6:2 Ps 18:11 80:2 93:1.
99:2Ps 48:2 113:4.
99:31 Sam 2:2 Ps 47:3 96:4 111:9 Jes 6:3.
99:4Jes 9:7 Jer 23:5.
99:51 Krön 28:2 Ps 118:28 132:7.
99:62 Mos 8:12f 32:11f 4 Mos 16:20f 1 Sam 7:9 12:18.
99:72 Mos 33:9 11 4 Mos 12:5.