× 
 Från
 Till
 Metod

 

Svar till budbärarna från Nubien

Kapitel 18

1 Ve dig, du land, där vingar
surrar, du land bortom
Nubiens strömmar,
2 du som har sänt budbärare
över havet,i papyrusbåtar bort över vattnet.Ge er av, ni snabba sändebud,till det resliga folket
med glänsande hy,till folket som inger fruktan
vida omkring,det starka och segerrika folketi landet som delas av floder.
3 Alla ni världens invånare,
ni som bor på jorden,se upp när man reser baner
på bergen,lyssna när man stöter i basun!
4 Ty så har Herren sagt till mig:"I stillhet skall jag skåda ner från min boning,som solglans glöder
från en klar himmel,som molnet släpper ut dagg
under skördens hetta."
5 Ty innan skördetiden är inne,när blomningen är överoch blomman förbyts
i mognande druva,skall han skära av rankorna
med vingårdsknivoch hugga bort grenarna.
6 Allt skall lämnastill rovfåglarna på bergenoch åt djuren på marken.På dem skall rovfåglarna tillbringa sommaren,på dem skall markens alla djur övervintra.

7 På den tiden skall gåvor bäras fram till Herren Sebaotfrån det resliga folket
med glänsande hy,från folket som inger fruktan
vida omkring,det starka och segerrika folketi landet som delas av floder,till platsen för Herren Sebaots namn, Sions berg.