× 
 Från
 Till
 Metod

 

Svar till budbärarna från Nubien

1 Ve dig,

du land där vingar surrar,
du land bortom Nubiens strömmar,
2 du som har sänt budbärare*
över havet,
i papyrusbåtar över vattnet.
Ge er av, ni snabba sändebud,
till det resliga folket
med glänsande hy,*
till det folk som är fruktat
vida omkring,
det starka och segerrika folket
i landet som delas av floder.

3 Alla ni världens invånare,
ni som bor på jorden,
se upp när man reser baner
på bergen,
lyssna när man blåser i basun!
4 För så har Herren sagt till mig:
"Stilla ska jag se ner
från min boning,
som glödande sol
från klar himmel,
som dagg från moln
under skördetidens hetta."
5 För innan skördetiden är inne,
när blomningen är över
och blomman blir
en mognande druva,
ska han skära av* rankorna
med vingårdskniv
och hugga bort grenarna.
6 Allt ska lämnas
åt rovfåglarna i bergen
och markens djur.
På dem ska rovfåglarna
tillbringa sommaren,
på dem ska markens alla djur
övervintra.

7 På den tiden ska gåvor bäras fram
till Herren Sebaot
från det resliga folket*
med glänsande hy,
från det folk som är fruktat
vida omkring,
det starka och segerrika folket
i landet som delas av floder,
till platsen för Herren Sebaots namn,
Sions berg.

Fotnoter
18:2sänt budbärare   Nubien tog vid denna tid över Egypten (19:2 ) och knöt kontakter både med Jerusalem och med stormakten Assyrien. Kung Sargons (722-705 f Kr) krönikor nämner nubiska budbärare och att man utlämnade Ashdods furste till honom (se 20:1 med not).
18:2resliga folket med glänsande hy   Även Herodotos noterar de östafrikanska folkens längd.
18:5skära av   Rankor som inte bar frukt skars normalt bort under sommaren (jfr Joh 15:2 ).
18:7gåvor … från det resliga folket   Jfr Ps 68:32 , Apg 8:27 .

Parallellställen
18:22 Kung 21:13.
18:7Ps 68:32.