× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels trolöshet


och avgudadyrkan

Kapitel 57

1 Den rättfärdige går under,
men ingen bryr sig om det.
Fromma människor rycks bort,utan att någon inseratt den rättfärdige tas bort
för att slippa ondskan.
2 Han går in i friden.De som vandrar sin väg
rakt framkommer till vila på sina läger.

3 Men ni, träd fram här,ni söner till teckentyderskor,ni barn till äktenskapsbrytare
och horor.
4 Vem gör ni er lustiga över?Mot vem spärrar ni upp munnen och räcker ut tungan?Är ni inte överträdelsens barn,lögnens avkomma,
5 ni som under varje grönt träd brinner av lust till avgudarna,ni som slaktar era barn i dalarnaoch i bergsklyftornas djup.
6 Ravinens glatta stenar är din del,de, just de, är din lott.Åt dem utgjuter du drickoffer
och bär fram matoffer.Skulle jag låta mig nöja med sådant?
7 Du ordnade din bädd
på höga och stora berg.Dit begav du dig
för att offra slaktoffer.
8 Bakom dörren och dörrposten satte du ditt minnestecken.Du övergav mig, klädde av dig,steg upp i din säng
och gjorde den rymlig.Du ingick förbund
med några av demsom du älskade att gå i säng med.Du såg dem nakna.
9 Du gick till kungen med oljaoch smorde dig med en mängd väldoftande salvor.Du sände dina budbärare
till fjärran land,ja, ända ner till dödsriket.
10 Även om du blev trött
av din långa färd,sade du inte: "Det är lönlöst."Så länge du kunde röra
din hand, mattades du inte.

11 För vem var du rädd och fruktade,eftersom du bedrog mig?Du har inte kommit ihåg migeller brytt dig om mig.Är det inte så: Eftersom jag varit tyst, och det sedan lång tid,fruktar du mig inte?
12 Men jag skall visa hur det är med din rättfärdighetoch med dina verk;de skall inte hjälpa dig.
13 När du ropar,
må ditt avgudafölje rädda dig.En vind skall ta dem alla med sig,en fläkt skall föra dem bort.Men den som tar sin tillflykt till migskall få landet till arvedeloch få besitta mitt heliga berg.

14 Man skall säga:"Bana väg, bana och bered väg!Tag bort stötestenarna
från mitt folks väg!"
15 Ty så säger den höge
och upphöjde,han som tronar till evig tid
och heter "den Helige":Jag bor i det höga och heligamen också hos den
som är förkrossadoch har en ödmjuk ande,för att ge liv
åt de ödmjukas ande,för att ge liv
åt de förkrossades hjärtan.
16 Jag skall inte gå till rätta
för evigt,inte ständigt vredgas,ty då skulle deras ande försmäkta inför mig,de själar som jag själv har skapat.
17 För hans girighetssynd
var jag vred.Jag slog honom
och dolde mig i min vrede.Men han vände sig bortoch gick den väg han själv ville.
18 Jag har sett hans vägar,men jag vill bota honom
och leda honomoch ge honom
och hans sörjande tröst.
19 Jag vill skapa lovsång
på deras läppar,fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära,säger Herren.
Jag skall bota honom.
20 Men de ogudaktiga
är som ett upprört hav,ett som inte kan vara stilla,ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet.
21 Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud.*

Fotnoter
57:21Jesaja 40-66 består av tre lika stora delar: Kap 40-48, 49-57 och 58-66. De två första delarna slutar på samma sätt, se 48:22 och 57:21 . Varje del har en mittpunkt. Kap 49-57 består av 49-51, 52-54 och 55-57. Mittpunkten 52-54 har i sin tur en mittpunkt, 52:13 -53:12 , som består av fem lika stora delar med ###buildFootNoteLink2, bok mittpunkten saknas!, vilket är centrum för hela 40-66.