× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 35

1 Elihu fortsatte. Han sade:

2 Tror du det är rätt att säga:"Min rättfärdighet är större
än Guds",
3 eftersom du säger:
"Vad gagnar den mig?Har jag mer nytta av den
än av min synd?"
4 Jag skall svara dig och dina vänner.

5 Blicka upp mot himlen och se,lägg märke till skyarna
högt över dig.
6 Om du syndar,vad tillfogar du då honom?Om dina överträdelser är många,vad skadar det honom?
7 Om du är rättfärdig,vad ger du honom,vad får han ta emot av din hand?
8 Din ogudaktighet påverkar människor som är lika dig,och din rättfärdighet människobarn.

9 Man klagar över allt förtryck,man ropar om hjälp
mot de mäktigas arm.
10 Men ingen frågar:
"Var är Gud, som skapat mig,han som låter lovsånger ljuda
i natten,
11 han som ger oss mer insikt
än jordens djuroch mer vishet än himlens fåglar?"
12 Man ropar, men han svarar intepå grund av de ondas högmod.
13 Sannerligen, Gud hör ej
på tomma böner,den Allsmäktige bryr sig ej om dem.
14 Även när du sägeratt du inte ser honom,ligger din sak inför honom,och du bör vänta på honom.
15 Men nu, då han inte straffar
i vredeoch inte bryr sig så mycket om synden,
16 spärrar Job upp sin mun
till fåfängt tal,utan insikt hopar han ord.