× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Elihu fortsatte. Han sade:


2 Tycker du det är rätt att säga:
”Min rättfärdighet
är större än Guds”,
3 eftersom du säger:
”Vad hjälper den mig?
Har jag mer nytta av den
än av min synd?”
4 Jag ska svara dig och dina vänner.

5 Blicka upp mot himlen och se,
lägg märke till skyarna
högt över dig.
6 Om du syndar,
vad gör du då mot honom?
Om dina brott är många,
vad skadar det honom?
7 Om du är rättfärdig,
vad ger du honom,
vad får han från din hand?
8 Din ondska påverkar människor
som är lika dig,
och din rättfärdighet människobarn.

9 Man klagar över allt förtryck,
man ropar om hjälp
mot de mäktigas arm.
10 Men ingen frågar:
”Var är Gud som har skapat mig,
han som låter lovsånger
ljuda* i natten,
11 han som ger oss
mer kunskap än jordens djur
och mer vishet än* himlens fåglar?”
12 Man ropar, men han svarar inte
på grund av de ondas högmod.
13 Nej, Gud hör inte på tomma böner,
den Allsmäktige bryr sig inte
om det.
14 Även när du säger
att du inte ser honom
ligger din sak inför honom,
och du bör vänta på honom.
15 Men nu när han inte straffar i vrede
och inte bryr sig så mycket
om synden,
16 spärrar Job upp sin mun
till tomma ord,
han hopar ord utan insikt.

Fotnoter
35:10låter lovsånger ljuda   Annan översättning: ”ger styrka”.
35:11mer kunskap än … mer vishet än   Annan översättning: ”kunskap genom … vishet genom”.

Parallellställen
35:3Job 9:22 10:15 34:9.
35:6Job 7:20.
35:7Job 22:2f 41:2 Rom 11:35.
35:13Job 27:9.
35:15Pred 8:11.
35:16Job 34:35.