× 
 Från
 Till
 Metod

 

Elifas första tal

Kapitel 4

1 Då tog Elifas från Teman till orda och sade:

2 Tar du illa upp om någon
vågar tala till dig?
Vem kan hålla tillbaka sina ord?
3 Se, många har du väglett,och kraftlösa händer
har du stärkt.
4 Dina ord har rest upp
den som snubblat,och du har gett kraft
åt vacklande knän.
5 Men nu gäller det dig,
och du blir otålig,det drabbar dig,
och du blir förskräckt.
6 Är inte din gudsfruktan
din tillförsiktoch dina vägars ostrafflighet
ditt hopp?

7 Tänk efter:
När gick en oskyldig förlorad,
och var gick de rättsinniga under?
8 Jag har sett att de som plöjer fördärv och sår olycka,de skördar sådant.
9 För Guds andedräkt förgås de,för hans vredes fnysning försvinner de.
10 Lejonen ryter och vrålar,men de unga lejonens tänder bryts av.
11 Det gamla lejonet förgås
i brist på rovoch lejoninnans ungar
sprids vida omkring.
12 Ett ord smög sakta till mig,det nådde mitt öra
som en viskning,
13 när tankarna oroades
av nattens syner,och sömnen föll tung
över människorna.
14 Förskräckelse och bävan
kom över migoch fick alla mina ben att skaka.
15 En ande strök förbi mitt ansikte,håren på min kropp reste sig.
16 Den stannade, men jag kunde inte urskilja utseendetpå gestalten som jag såg.Det var tyst,
sedan hörde jag en röst:
17 "Kan en människa
stå rättfärdig inför Gud,kan en människa
vara ren inför sin skapare?
18 Inte ens sina tjänare
kan han lita på,hos sina änglar finner han fel.
19 Hur mycket mer hos dem
som bor i lerhyddor,dem som har sin grundval i stoftet.De krossas lättare än mal.
20 När morgon har blivit afton,ligger de slagna.Utan att någon märker det,går de under för alltid.
21 Deras tältrep rycks upp för dem,de dör utan visdom."