× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 10

1 Döda flugor kommer
parfymerarens olja
att stinka och jäsa.
Så uppväger liten dårskap
både vishet och ära.
2 Den vise har sitt hjärta åt höger,men dåren har sitt hjärta
åt vänster.
3 På alla sina vägar är dåren
utan förståndoch han säger till alla
att han är en dåre.
4 Om en furste blir vred på dig,så lämna inte din plats,ty saktmod förhindrar
stora synder.

5 Det finns ett ont som jag har sett under solen,ett misstag som kommer från den som har makten:
6 Att dårskap sätts på höga posteroch framstående män
på obemärkt plats.
7 Jag har sett slavar till hästoch furstar till fots som slavar.

8 Den som gräver en grop
faller själv däri
och den som river en mur
blir stungen av en orm.
9 Den som vältrar bort sten
blir skadad av sten,och den som klyver ved
blir skadad av trä.
10 Den som inte slipar eggen,
när järnet blir slött,måste bruka mer kraft.Men vishet leder till framgång.
11 Om ormen stinger
innan den blivit tjusad,har ormtjusaren ingen nytta
av sin konst.

12 Ord från den vises mun
är välgörande,
men dåren förtärs
av sina egna läppar.
13 Början på hans tal är dårskapoch slutet svår galenskap.
14 Dåren är rik på ord,men ingen människa vet
vad som skall ske.Vem kan säga en människa
vad som kommer efter henne?
15 Dårarnas möda tröttar ut dem.Inte ens till staden
hittar de vägen.

16 Ve dig, du land,
där kungen är ett barn
och där furstarna festar
redan på morgonen!
17 Väl dig, du land, där kungen
är son till ädlingar,där furstarna håller måltid
vid rätt tidför att få styrka
och inte för att bli druckna.
18 Av lättja förfaller husets bjälkar,och av försumlighet
regnar det in genom taket.
19 Man ordnar fest för att roa sig,och vinet ger glädje åt livet,och pengar kan ge allt detta.
20 Inte ens i din tanke
skall du förbanna en kung,och inte ens i ditt sovrum
skall du förbanna den rike,ty himlens fåglar bär fram ditt tal,och de bevingade för vidare
vad du har sagt.