× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Döda flugor får

parfymerarens olja
att stinka och jäsa.
Så uppväger liten dårskap
både vishet och ära.
2 Den vise har sitt hjärta åt höger*,
men dåren har sitt hjärta åt vänster.
3 På alla sina vägar är dåren utan vett,
och han säger till alla
att han är en dåre.
4 Om en furste blir vred på dig,
så lämna inte din plats,
för saktmod förhindrar stora synder.

5 Det finns ett ont
som jag har sett under solen,
ett misstag som kommer
från den som har makten:
6 Att dårskap sätts på höga poster
och framstående män
på obetydlig plats.
7 Jag har sett slavar till häst
och furstar till fots som slavar.
8 Den som gräver en grop
faller själv däri,
och den som river en mur
blir biten av en orm.
9 Den som flyttar på sten
blir skadad av sten,
och den som klyver ved
blir skadad av trä.
10 Den som inte slipar eggen
när järnet blir slött
måste använda mer kraft.
Men vishet leder till framgång.
11 Om ormen hugger
innan den blivit tjusad
har ormtjusaren ingen nytta
av sin konst.

12 Ord från den vises mun
är välgörande*,
men dåren förtärs
av sina egna läppar.
13 Början på hans tal är dårskap
och slutet svår galenskap.
14 Dåren är rik på ord,
men ingen människa
vet vad som ska ske.
Vem kan säga en människa
vad som kommer efter henne?
15 Dårarnas möda tröttar ut dem.
Inte ens till staden hittar de vägen.

16 Ve dig, du land
vars kung är ett barn*
och där furstarna festar
redan på morgonen!
17 Lyckliga land
vars kung är son till ädla män
och där furstarna har fest
vid rätt tid,
för att få styrka*
och inte för att dricka.

18 Av lättja förfaller husets bjälkar,
och av försumlighet
regnar det in genom taket.
19 Fest ordnar man för att roa sig
och vin ger glädje åt livet,
och pengar kan ge allt detta.

20 Inte ens i din tanke
ska du förbanna en kung,
och inte ens i ditt sovrum
ska du förbanna den rike,
för himlens fåglar bär ditt tal
och de bevingade för vidare
vad du har sagt.

Fotnoter
10:2höger   Förknippades med heder och rättfärdighet (Ps 110:1 , Matt 25:34 ).
10:12är välgörande   Annan översättning: ”vinner gillande”.
10:16vars kung är ett barn   Salomo var ung men bad och fick vishet (1 Kung 3:7 ). Hans son Rehabeam blev kung vid 41 års ålder (14:21 ) men betedde sig som ett barn (12:8f ).
10:17för att få styrka   Annan översättning: ”med självbehärskning”.

Parallellställen
10:3Ords 13:16 15:2 18:2.
10:4Ords 19:11 25:15 Pred 8:1f.
10:6Ords 19:10 29:2 Pred 9:17.
10:8Ps 7:16f Ords 11:27 26:27.
10:11Ps 58:5f Jer 8:17.
10:12Ords 10:11 20f 25:11 Luk 4:22.
10:14Pred 7:1 8:7.
10:162 Krön 13:7 Jes 3:4 5:11.
10:19Ps 104:15 Dan 5:1.
10:202 Mos 22:28 Apg 23:5.