× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 100

Jubel över att Herren är Gud

1 En tacksägelsepsalm.

Höj jubel till Herren, alla länder!
2 Tjäna Herren med glädje,kom inför hans ansikte
med jubelrop!
3 Besinna att Herren är Gud.Han har gjort oss
och inte vi själva.Vi är hans folk och får i hans hjord.
4 Gå in i hans portar
med tacksägelse,i hans gårdar med lov.Tacka honom, lova hans namn!
5 Ty Herren är god,hans nåd varar i evighet,hans trofasthet
från släkte till släkte.