× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jubel inför Herren

1 En tacksägelsepsalm.


Ropa till Herren,
hela jorden!
2 Tjäna Herren med glädje,
kom inför hans ansikte
med jubelrop!
3 Tänk på att Herren är Gud.
Han har gjort oss
och inte vi själva*,
till sitt folk och får i sin hjord.

4 Gå in i hans portar med tacksägelse,
i hans gårdar med lovsång.
Tacka honom, lova hans namn,
5 för Herren är god.
Evig är hans nåd,
från släkte till släkte
varar hans trofasthet.

Fotnoter
100:3och inte vi själva   Andra handskrifter: "och vi är hans".

Parallellställen
100:1Ps 66:1 98:4.
100:25 Mos 12:12 Ps 2:11 95:2.
100:35 Mos 32:6 Ps 79:13 95:7 Hes 34:31 Joh 10:11f.
100:4Ps 5:8 95:2 96:2 118:19 Jes 56:7 66:23.
100:5Ps 117:2 119:90 Jes 54:10.