× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 142

Bön om räddning från förföljarna

1 En sång av David. En bön när han var i grottan.

2 Jag höjer min röst
och ropar till Herren,
jag höjer min röst
och ber till Herren.
3 Jag utgjuter mitt bekymmer
inför honomoch talar med honom om min nöd.

4 När min ande tynar bort i mig,är du den som känner min stig.På den väg jag skall gå,har de lagt ut snaror för mig.
5 Se på min högra sida,där finns ingen
som känns vid mig.Ingen tillflykt finns mer för mig,ingen frågar efter min själ.
6 Jag ropar till dig, Herre.Jag säger: "Du är min tillflykt,min del i de levandes land."
7 Lyssna till mitt rop,jag är i stort elände.Rädda mig från mina förföljare,de är mig för starka.
8 För min själ ut ur fängelset,så att jag kan prisa ditt namn.De rättfärdiga skall samlas omkring mig,ty du gör väl mot mig.