× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön i ensamhet och nöd

1*En vishetspsalm av David. En bön när han var i grottan*.


2 Med hög röst
ropar jag till Herren,
med hög röst
ber jag Herren om nåd.
3*Jag utgjuter mitt bekymmer
för honom,
berättar om min nöd för honom.

4*När min ande mattas i mig
är du den som känner min stig.
På vägen där jag går
har de lagt snaror för mig.
5*Se på min högra sida,
där finns ingen
som känns vid mig.
Jag har ingen tillflykt mer,
ingen som frågar efter min själ.

6*Jag ropar till dig, Herre,
jag säger: Du är min tillflykt,
min lott i de levandes land.
7 Lyssna till mitt rop,
för jag är i stor nöd.
Rädda mig från mina förföljare,
för de är starkare än jag.
8*För min själ ut ur fängelset,
så att jag kan prisa ditt namn.
De rättfärdiga ska samlas
omkring mig
när du visar din godhet mot mig.

Fotnoter
142:1 1 Sam 22:1 , 24:4 , Ps 57:1 .
142:1när han var i grottan   på flykt undan kung Saul. Se 1 Sam 22:1 och Ps 57.
142:3 Ps 62:9 .
142:4 Ps 77:4 , 140:6 , 141:9 , 143:4 .
142:5 Ps 31:12 , 38:12 , 88:9 , 19.
142:6 Ps 16:5 , 27:13 , 73:26 , 116:9 .
142:8 Ps 25:17 , 143:11 .