× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 88

Bön om räddning ur djup nöd

1 En sång, en psalm av Koras söner. För sångmästaren, till Mahalat-leannót. En sång av esraiten Heman.

2 Herre, min frälsnings Gud,dag och natt ropar jag till dig.
3 Låt min bön komma
inför ditt ansikte,vänd ditt öra till mitt rop!
4 Ty min själ är mättad
med lidanden,mitt liv har kommit nära dödsriket.
5 Jag räknas bland dem
som far ner i hålan,*jag är som en man utan livskraft.
6 Jag är övergiven bland de döda,lik de slagna som ligger i graven,dem som du inte längre tänker på,och som inte mer är i dina händer.
7 Du har sänkt mig längst ner
i hålan,*ner i mörkret, ner i djupet.
8 Din vrede ligger tung på mig,alla dina böljors svall
låter du gå över mig. Sela.
9 Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig,du har gjort mig förhatlig för dem,jag ligger fången
och kan ej komma ut.
10 Mitt öga förtärs av lidande.Herre, jag ropar dagligen till dig,jag sträcker mina händer mot dig.

11 Gör du under för de döda,kan skuggorna stiga upp
och tacka dig? Sela.
12 Förkunnar man i graven din nåd,i avgrunden din trofasthet?
13 Känner man i mörkret dina under,din rättfärdighet i glömskans land?

14 Men jag ropar till dig, Herre,om morgonen kommer min bön till dig.
15 Varför förkastar du, Herre,
min själ,varför gömmer du ditt ansikte
för mig?
16 Betryckt är jag och döendeallt ifrån min ungdom.Jag måste bära förskräckelser
från dig,jag är nära att förtvivla.
17 Din vredes lågor går över mig,dina fasor förgör mig.
18 Hela dagen omger de mig
som vatten,alla omringar de mig.
19 Mina nära och kära
har du drivit långt bort ifrån mig,i mina förtrognas ställe
har jag mörker.

Fotnoter
88:5hålan Det hebreiska ordet används om hålrum i marken, som kunde användas som fängelsehålor eller som silos (jfr 1 Mos 37:24 om Josef).
88:7hålan Det hebreiska ordet används om hålrum i marken, som kunde användas som fängelsehålor eller som silos (jfr 1 Mos 37:24 om Josef).