× 
 Från
 Till
 Metod

 

Klagan i djupaste nöd

1 En sång, en psalm av Koras söner. För körledaren, till mahalát-leannót*. En vishetspsalm av esraiten Heman.*


2Herre, min frälsnings Gud,
dag och natt ropar jag till dig.
3 Låt min bön komma
inför ditt ansikte,
vänd ditt öra till mitt rop,
4 för min själ är mättad med lidanden
och mitt liv närmar sig dödsriket.

5 Jag räknas bland dem
som går ner i graven,
jag är som en man utan livskraft.
6 Jag är övergiven bland de döda,
likt de fallna som ligger i graven,
dem du inte längre tänker på
och som inte mer
är i dina händer.
7 Du har sänkt mig längst ner i hålan,
ner i mörkret, ner i djupet.
8 Din vrede vilar tung över mig,
alla dina böljor låter du
skölja över mig. Sela

9 Du har fjärmat mina förtrogna
från mig,
du har gjort mig vidrig för dem,
fångad så att jag inte kommer ut.
10 Mitt öga förtärs av lidande.
Herre, jag ropar till dig varje dag,
jag sträcker mina händer
mot dig.

11 Gör du under för de döda,
kan skuggorna resa sig
och tacka dig? Sela
12 Förkunnar man din nåd i graven,
din trofasthet i avgrunden?
13 Känner man dina under i mörkret,
din rättfärdighet i glömskans land?

14 Men jag ropar till dig, Herre,
om morgonen möter dig min bön.
15 Varför, Herre,
förkastar du min själ?
Varför döljer du
ditt ansikte för mig?
16 Plågad är jag och döende
från min ungdom,
jag bär förskräckelser från dig
och förtvivlar.
17 Din vredes lågor sveper över mig,
dina fasor förgör mig.
18 Ständigt omsluter de mig
som vatten,
omringar mig helt och hållet.
19 Mina nära och kära
har du fjärmat från mig.
I mina förtrognas ställe
har jag bara mörker.

Fotnoter
88:1mahalát-leannót   Troligen en musikterm, en melodi eller ett musikinstrument. Möjliga översättningar: "plågsam sjukdom" eller "dans och sång".
88:1esraiten Heman   Berömd vis man på Salomos tid (1 Kung 4:31 ), troligen identisk med Davids lovsångsledare (1 Krön 16:41 ).

Parallellställen
88:11 Kung 4:31 1 Krön 2:6.
88:2Ps 22:3 86:3 Luk 18:7 Hebr 5:7.
88:5Ps 28:1 143:7.
88:6Ps 31:23.
88:7Ps 18:5f 130:1 143:3 Klag 3:55.
88:8Ps 32:4 39:11 42:8 69:3.
88:9Job 19:13 30:10 Ps 31:12 38:12 Jes 53:9.
88:10Job 11:13f Ps 6:7f 86:3 143:6.
88:11Ps 6:6 30:10 115:17.
88:13Jes 38:18.
88:14Ps 5:4 119:147.
88:15Job 13:24 Ps 13:2 22:2 44:25 Matt 27:46.
88:17Gal 3:13.
88:19Job 17:13f 19:13f Ps 31:12 38:12 2 Kor 5:21.