× 
 Från
 Till
 Metod

 

Brännofferaltaret

1 Du ska göra altaret av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett – altaret ska alltså vara liksidigt och fyrkantigt – och tre alnar högt. 2 Och du ska göra horn till det och sätta i de fyra hörnen. Hornen ska vara i ett stycke med altaret, och du ska överdra det med koppar. 3 Du ska göra kärl till det att föra bort askan i, liksom skovlar, skålar, gafflar och fyrfat. Alla dessa tillbehör ska du göra av koppar. 4 Du ska göra ett galler till altaret, ett nät av koppar, och på nätet ska du sätta fyra ringar av koppar i de fyra hörnen. 5 Du ska sätta det nertill under avsatsen på altaret, så att nätet når upp till mitten av altaret. 6 Du ska göra stänger till altaret, stänger av akacieträ, och överdra dem med koppar. 7 Stängerna ska skjutas in i ringarna, så att de sitter på båda sidorna av altaret när man bär det. 8 Ihåligt och av plankor ska du göra det. Så som det har visats för dig på berget ska det göras.

Tabernaklets förgård

9 Du ska också göra en förgård till tabernaklet. För den södra sidan, åt söder, ska omhängen till förgården göras av tvinnat fint lingarn, hundra alnar långa, för den ena sidan. 10 Stolparna till dem ska vara tjugo med sina tjugo fotstycken av koppar, men stolparnas krokar och band ska vara av silver. 11 På samma sätt ska omhängen göras för den norra långsidan, hundra alnar långa. Stolparna till dem ska vara tjugo med tjugo fotstycken av koppar, men stolparnas krokar och band ska vara av silver. 12 Förgårdens västra kortsida ska ha omhängen som är femtio alnar långa. Stolparna till dem ska vara tio med tio fotstycken. 13 Förgårdens bredd på framsidan, åt öster, ska vara femtio alnar. 14 Omhängena ska vara femton alnar långa på den ena sidan av den med tre stolpar och tre fotstycken. 15 På den andra sidan ska omhängena också vara femton alnar långa med tre stolpar och tre fotstycken.

16 Till förgårdens port ska göras ett draperi, tjugo alnar långt, i brokig vävnad av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, med fyra stolpar och fyra fotstycken. 17 Alla stolparna runt förgården ska ha band av silver och krokar av silver, men deras fotstycken ska vara av koppar. 18 Förgården ska vara hundra alnar lång och femtio alnar bred utefter hela längden med fem alnar höga omhängen av tvinnat fint lingarn, och fotstyckena ska vara av koppar. 19 Alla tillbehör för tjänsten i tabernaklet och alla tältpluggar till tabernaklet och förgården ska vara av koppar.

Skötseln av ljusstaken

20 Du ska befalla Israels barn att bära fram till dig ren olja av stötta oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen. 21 I uppenbarelsetältet, utanför förhänget framför vittnesbördet, ska Aron och hans söner sköta den från kväll till morgon inför Herrens ansikte. Det ska vara en evig stadga från släkte till släkte bland Israels barn.


Fotnoter
27:1altaret … fem alnar … tre alnar   Närmare 2,5 x 2,5 x 1,5 meter.
27:11fomhängen … hundra … femtio … femton alnar   Närmare 50 meter, 25 meter och 7 meter.
27:16förhänge … tjugo alnar långt   Närmare 10 meter.
27:18Förgården … hundra … femtio … fem alnar   Närmare 50 x 25 x 2,2 meter.
27:20olja av stötta oliver   Stötta i mortel, den första pressningen som gav den bästa oljan.

Parallellställen
27:12 Mos 38:1f.
27:92 Mos 38:9f.
27:203 Mos 24:2.