× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israel förförs av Moab

1 Medan Israel uppehöll sig i Shittim, började folket begå otukt med Moabs döttrar. 2 Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. 3 Och Israel slöt sig till Baal-Peor. Då upptändes Herrens vrede mot Israel. 4 Och Herren sade till Mose: ”Hämta folkets alla huvudmän och häng upp dem i solen inför Herren så att Herrens glödande vrede vänds ifrån Israel.” 5 Då sade Mose till Israels domare: ”Var och en av er ska bland sina män döda dem som har slutit sig till Baal-Peor.”

6 Och se, då kom en man av Israels barn och förde in bland sina bröder en midjanitisk kvinna inför ögonen på Mose och hela Israels församling, medan de stod och grät vid ingången till uppenbarelsetältet. 7 När Pinehas, son till Eleasar, son till prästen Aron, såg det, reste han sig i församlingen och tog ett spjut i handen. 8 Han följde efter den israelitiske mannen in i tältet och genomborrade dem båda, den israelitiske mannen och kvinnan genom hennes underliv. Då upphörde hemsökelsen bland Israels barn. 9 Men de som omkom genom hemsökelsen utgjorde 24 000.

10Herren talade till Mose. Han sade: 11 ”Pinehas, son till Eleasar, son till prästen Aron, har vänt bort min vrede från Israels barn genom att han brann av min lidelse bland dem. Därför har jag inte i min lidelse utrotat Israels barn. 12 Säg därför: Se, jag sluter med honom ett fridsförbund. 13 För honom och för hans avkomlingar efter honom ska detta vara ett förbund till ett evigt prästämbete, eftersom han brann för sin Gud och bringade försoning för Israels barn.”

14 Namnet på den dödade israelitiske mannen, han som dödades tillsammans med den midjanitiska kvinnan, var Simri, Salus son, och han var furste för en familj bland simeoniterna. 15 Namnet på den dödade midjanitiska kvinnan var Kosbi, dotter till Sur, som var huvudman för en stamfamilj i Midjan.

16Herren talade till Mose. Han sade: 17 ”Anfall midjaniterna och slå dem, 18 för de har anfallit er genom sitt lömska bedrägeri mot er i saken med Peor och med deras syster Kosbi, den midjanitiska furstedottern som dödades på den dag då hemsökelsen drabbade er för Peors skull.”


Fotnoter
25:1Shittim   Israeliternas läger, enligt Josefus en mil öster om Jordan (33:49 , Jos 2:1 , 3:1 ).
25:3Baal-Peor   Betyder ”herren över Peor”, ort i Moab strax öster om Jeriko (5 Mos 3:29 ). Fruktbarhetsguden Baal dyrkades med lössläppta ritualer (Jer 2:23f , Hos 2:13 ).
25:4häng upp dem   Visade avståndstagande inför både Gud och folket. Jfr 5 Mos 13, 21:22f .
25:7Pinehas   Betyder på egyptiska ”mörkhyad”. Han blev senare folkets överstepräst (vers 13, se 31:6 och Jos 22:13f ), och hans söner efter honom (1 Krön 6:4 ).

Parallellställen
25:35 Mos 4:3 Jos 22:17 Hos 9:10.
25:4Gal 3:13.
25:52 Mos 18:25.
25:7Ps 106:30f.
25:91 Kor 10:8.
25:154 Mos 31:8.
25:174 Mos 31:2f.