× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels trolöshet och Guds trofasthet

1 Kalla era bröder Ammi

och era systrar Ruhama.
2 Gå till rätta med er mor,
gå till rätta,
för hon är inte min hustru
och jag är inte hennes man.
Hon måste få bort sin otukt
från sitt ansikte
och sin otrohet mellan sina bröst.

3 Annars ska jag klä av henne* naken
och låta henne stå där
sådan hon var den dag
då hon föddes.
Jag ska göra henne till en öken,
låta henne bli som ett torrt land
och dö av törst.
4 Hennes barn ska jag inte
förbarma mig över,
för de är barn
till en otrogen kvinna.
5 Ja, deras mor var otrogen,
hon som födde dem
gjorde skamliga saker.
Hon sade:
”Jag vill följa mina älskare
som ger mig min mat
och mitt vatten,
min ull och mitt lin,
min olja och min dryck.”

6 Se, därför ska jag stänga
din väg med törnen.
Jag ska resa en mur framför henne
så att hon inte finner sina stigar.
7 När hon då löper efter sina älskare
ska hon inte få fatt på dem,
när hon söker dem
ska hon inte finna dem.
Då ska hon säga:
”Jag vill gå tillbaka
till min förste man,
för jag hade det bättre då
än nu.”
8 Men hon har inte förstått
att det var jag som gav henne
både säden och vinet och oljan,
och som gav henne mycket silver
och guld som de använde till Baal.

9 Därför ska jag ta tillbaka min säd
när tiden är inne,
och mitt vin när stunden kommer.
Jag ska ta bort min ull och mitt lin
som hon skyler sin nakenhet med.
10 Nu ska jag blotta hennes blygd
inför hennes älskares ögon,
och ingen ska rädda henne
ur min hand.
11 Jag ska göra slut
på all hennes fröjd,
på hennes fester, nymånader
och sabbater
och alla hennes högtider.
12 Jag ska skövla hennes
vinstockar och fikonträd,
eftersom hon sade:
”De är min lön som mina älskare
har gett mig.”
Jag ska göra dem till en vildmark,
och markens djur
ska äta av dem.
13 Så ska jag straffa henne
för hennes baalsdagar,
då hon tände rökelse åt baalerna
och smyckade sig med ring
och bröstspänne
och följde efter sina älskare
men glömde mig, säger Herren.

14 Därför ska jag locka henne bort
och föra henne ut i öknen
och tala till hennes hjärta.
15 Sedan ska jag ge tillbaka
hennes vingårdar
och göra Akors dal*
till en hoppets port.
Där ska hon sjunga*
som i sin ungdoms dagar,
som på den dag då hon drog upp
ur Egyptens land.

16 Det ska ske på den dagen,
säger Herren,
att du ska kalla mig: ”Min man”
och inte mer kalla mig:
”Min Baal.”*
17 Baalernas namn ska jag ta bort
ur hennes mun,
och man ska inte mer minnas
deras namn.

18 På den dagen ska jag
sluta ett förbund för dem
med djuren på marken,
med fåglarna under himlen
och med kräldjuren på jorden.
Båge och svärd och krig
ska jag bryta och ta bort
ur landet
och låta dem bo i trygghet.
19 Jag ska trolova dig med mig
för evigt,
jag ska trolova dig med mig
i rätt och rättfärdighet,
i kärlek och barmhärtighet.
20 Jag ska trolova dig med mig i trohet,
och du ska känna*Herren.

21 Och det ska ske på den dagen
att jag ska svara, säger Herren.
Jag ska svara himlen,
och den ska svara jorden,
22 och jorden ska svara
säden, vinet och oljan,
och de ska svara Jisreel*.
23 Jag ska plantera henne åt mig
i landet.
Jag ska förbarma mig
över Lo-Ruhama
och säga till Lo-Ammi:
”Du är mitt folk.”
Och de ska svara:
”Du är min Gud.”

Fotnoter
2:3klä av henne   Skamstraff för otrogen hustru enligt de mesopotamiska Nuzitexterna från 1300-talet f Kr.
2:15Akors dal   Jfr Jos 7:24-25 . Hebr. achór betyder ”olycka”.
2:15sjunga   Annan översättning: ”svara” (jfr vers 21).
2:16min Baal   Hebr. báal betyder ”ägare” eller ”herre” och kunde användas om en make (t ex Est 1:20 ). Baal var också namnet på kananeernas fruktbarhetsgud (jfr Dom 2:13 ). Pluralformen ”baalerna” (vers 17) syftar troligen på andemakter knutna till lokala platser.
2:20känna   Hebr. jadá används om intim äktenskaplig gemenskap (jfr 1 Mos 4:1 med not).
2:22Jisreel   Annan översättning: ”Gud planterar” (###buildFootNoteLink2, bok jfr saknas!).

Parallellställen
2:11 Petr 2:10.
2:2Jer 13:27 Hos 4:5.
2:3Hes 16:4 39.
2:5Jer 2:25 Hes 16:15f Mika 1:7.
2:6Job 3:23 Klag 3:7 9.
2:8Hes 16:19.
2:123 Mos 26:22 5 Mos 23:17f Ps 80:13f Jes 5:5f Mika 1:7.
2:13Ps 106:21 Jes 17:10 Jer 2:32 7:9 44:18 Hos 8:14.
2:14Jes 40:1f Hes 20:35f.
2:152 Mos 15:1f Jos 7:24f Jes 65:10.
2:172 Mos 23:13 Ps 16:4 Sak 13:2.
2:18Job 5:22f Jes 11:6f 65:25 Hes 34:25 28.
2:19Hes 16:8 Ef 5:25.
2:20Jer 31:34.
2:23Hos 1:10 Sak 13:9 Rom 9:25 1 Petr 2:10.