× 
 Från
 Till
 Metod

 

De dagliga offren

1Herren talade till Mose. Han sade: 2 ”Befall Israels barn och säg till dem: Var noga med att ni på bestämd tid bär fram mina offer, min mat av mina eldsoffer, till en ljuvlig doft för mig. 3 Och säg till dem: Detta är vad ni ska offra åt Herren som eldsoffer: två felfria årsgamla lamm som ständigt återkommande brännoffer varje dag. 4 Det ena lammet ska du offra på morgonen, och det andra lammet ska du offra i skymningen. 5 Och som matoffer ska du offra en tiondels efa fint mjöl, blandat med en fjärdedels hin olja av stötta oliver. 6 Detta är det dagliga brännoffret som offrades på Sinai berg till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren. 7 Som dryckesoffer till det ska du offra en fjärdedels hin för varje lamm. I helgedomen ska dryckesoffer av stark dryck utgjutas åt Herren. 8 Det andra lammet ska du offra i skymningen. Med likadant matoffer och dryckesoffer som på morgonen ska du offra det, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.

Sabbatsoffret

9 På sabbatsdagen ska du offra två felfria årsgamla lamm och två tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer, med tillhörande dryckesoffer. 10 Detta är sabbatsbrännoffret, som ska offras varje sabbat utöver det dagliga brännoffret, med tillhörande dryckesoffer.

Nymånadsoffret

11 På era nymånadsdagar ska ni som brännoffer åt Herren offra två ungtjurar, en bagge och sju felfria årsgamla lamm 12 samt tre tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer till varje tjur, och två tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer till baggen, 13 och en tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer till varje lamm. Detta är ett brännoffer till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren. 14 De tillhörande dryckesoffren ska vara en halv hin vin till varje tjur, en tredjedels hin till baggen och en fjärdedels hin till varje lamm. Detta är nymånadsbrännoffret som ska offras i var och en av årets månader. 15 Dessutom ska ni offra en bock till syndoffer åt Herren. Den ska offras tillsammans med det dagliga brännoffret, med tillhörande dryckesoffer.

Påskoffren

16 I första månaden, på fjortonde dagen i månaden, är Herrens påsk. 17 På femtonde dagen i samma månad är högtid. Då ska man äta osyrat bröd i sju dagar. 18 På den första dagen ska man hålla en helig sammankomst. Då ska inget arbete utföras. 19 Och som eldsoffer, som brännoffer åt Herren, ska ni offra: två ungtjurar, en bagge och sju årsgamla lamm, som ska vara felfria.

20 Som matoffer till det ska ni offra fint mjöl blandat med olja. Tre tiondels efa ska ni offra till varje ungtjur, två tiondels efa till baggen, 21 och en tiondels efa ska du offra till vart och ett av de sju lammen. 22 Dessutom ska ni offra en syndofferbock som ska bringa försoning för er. 23 Detta ska ni offra förutom morgonens brännoffer, som utgör det dagliga brännoffret.

24 Likadana offer ska ni offra varje dag i sju dagar, matoffer och eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Tillsammans med det dagliga brännoffret ska detta offras med tillhörande dryckesoffer.

25 På den sjunde dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Då ska inget arbete utföras.

Veckohögtidens offer

26 På den dag då förstlingsskörden bärgas, då ni vid er veckohögtid bär fram ett offer åt Herren av den nya grödan, ska ni hålla en helig sammankomst. Då ska inget arbete utföras. 27 Som brännoffer till en ljuvlig doft för Herren ska ni då offra två ungtjurar, en bagge och sju årsgamla lamm, 28 och som matoffer till det fint mjöl blandat med olja: tre tiondels efa till varje tjur, två tiondels efa till baggen, 29 och en tiondels efa till vart och ett av de sju lammen.

30 Dessutom ska ni offra en bock som ska bringa försoning för er. 31 Förutom det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer ska ni offra detta, med tillhörande dryckesoffer. Djuren ska vara felfria.


Fotnoter
28:4i skymningen   Ordagrant ”mellan aftnarna”. Tolkades längre fram som kl 15, mitt emellan solnedgången och middagstiden då solen börjar sjunka, och förknippades med ”bönen vid nionde timmen” (Apg 3:1 ).
28:5en tiondels efa … en fjärdedels hin   Ca 2,2 liter mjöl och 1 liter olja och vin.
28:11nymånadsdagar   Firades med en dag för vila, fest och gudstjänst (10:10 , 1 Sam 20:5f , Jes 66:23 ).
28:12ftre … två … en tiondels efa fint mjöl   Ca 7 liter, 4,5 liter och 2,2 liter.
28:14en halv hin vin … en tredjedels … en fjärdedels   Ca 1,8 liter, 1,2 liter och 1 liter.
28:16påsk   Högtid kring påskalammet (2 Mos 12:21f , Luk 22:7f , 1 Kor 5:7 ) och befrielsen från Egypten. Infaller i mars-april. Se även 3 Mos 23:4f , 5 Mos 16.
28:26er veckohögtid   Pingsten vid veteskörden i maj-juni. Se 3 Mos 23:15f med noter.

Parallellställen
28:32 Mos 29:38f.
28:162 Mos 12:18f 23:14f 3 Mos 23:5f 5 Mos 16:1f.
28:263 Mos 23:15f.