× 
 Från
 Till
 Metod

 

Befallning att bygga Herrens hus

1 I kung Darejaveshs andra regeringsår, i sjätte månaden på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sade:

2 Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger: ”Tiden har inte kommit än, tiden att bygga upp Herrens hus.” 3 Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sade:


4 Är det då tid för er
att själva bo i panelklädda hus
medan detta hus ligger i ruiner?
5 Så säger nu Herren Sebaot:
Lägg märke till hur det går för er.
6 Ni sår mycket men skördar litet.
Ni äter men blir inte mätta.
Ni dricker men blir inte glada.
Ni klär er men blir inte varma.
Den som får lön har hål i börsen.
7 Så säger Herren Sebaot:
Lägg märke till hur det går för er.

8 Gå upp till bergen,
hämta virke och bygg upp mitt hus,
så ska jag glädja mig över det
och visa min härlighet,
säger Herren.
9 Ni väntade er mycket,
men se, det blev lite.
Och när ni förde hem det
blåste jag bort det.
Varför? säger Herren Sebaot.
För att mitt hus ligger i ruiner,
medan ni alla har brått
med era egna hus.

10 Därför har himlen över er
hållit tillbaka sin dagg
och jorden har hållit tillbaka
sin gröda.
11 Jag har kallat fram torka
över landet och över bergen,
över säden, vinet och oljan,
över det som jorden ger,
över människor och djur
och över era händers arbete.
Folket lyder Herrens befallning

12 Serubbabel, Shealtiels son, översteprästen Josua, Josadaks son, och alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren deras Gud hade sänt honom. Och folket fruktade Herren.

13 Då sade Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14 Och Herren väckte en iver hos Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos alla dem som var kvar av folket så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus.


Inledning till boken
Haggai (”mina högtider”) trädde fram som profet år 520 f Kr, när tempelbygget i Jerusalem hade legat nere i sexton år efter att perserkungen Koresh låtit judarna i Babel återvända till sitt hemland (Esra 1-4). Tillsammans med profeten Sakarja (Esra 5:1, 6:14) uppmuntrade Haggai folket att fullfölja bygget, och han frambar sina fyra budskap under hösten 520 f Kr. Tempelbygget i Jerusalem kom igång (Esra 5-6) och stod färdigt 516 f Kr.


Fotnoter
1:1i sjätte månaden på första dagen   29 aug 520 f Kr. Darejavesh (Darius) regerade 522-486 f Kr.
1:1Serubbabel   Styrde provinsen Juda för kungens räkning. Ättling till kung David och förfader till Jesus (2:24 , Matt 1:12 ). Ansvarig för tempelbygget både år 536 och 520 f Kr (Esra 3:2f , 5:2 ).
1:1översteprästen Josua   Också kallad Jeshua, samma namn som Jesus. Ledare för tempelbygget vid sidan av ståthållaren Serubbabel (Esra 3:8f , se även Sak 3:1f ).
1:4detta hus   Dvs templet som förstördes år 587 f Kr. En återuppbyggnad påbörjades år 536 f Kr (Esra 3:2f ) men låg sedan nere till 520 f Kr (Esra 4:5 ).

Parallellställen
1:1Esra 5:1f Hagg 2:1 Sak 1:1 Matt 1:12 Luk 3:27.
1:42 Sam 7:2 Ps 74:4 7.
1:63 Mos 26:26 5 Mos 28:38f Hos 4:10 Mika 6:14f Hagg 2:17.
1:8Esra 3:7 Ps 132:13f.
1:103 Mos 26:19f 5 Mos 28:23f.
1:111 Kung 17:1 2 Kung 8:1 Jer 14:2f Amos 4:9 Hagg 2:17f Sak 8:12.
1:13Ps 46:12 Jes 41:10 43:2 Hagg 2:5 Matt 28:20.