× 
 Från
 Till
 Metod

 

Nehemja beger sig till Jerusalem

1 Detta hände i månaden Nisan, i Artashastas tjugonde regeringsår. Vin stod framdukat inför kungen, och jag tog vinet och gav det åt honom. Jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom.

2 Han frågade mig: ”Varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon sorg i hjärtat.” Då blev jag mycket rädd, 3 och jag sade till honom: ”Må kungen leva för evigt! Skulle jag inte se bedrövad ut, när staden där mina fäders gravar finns ligger öde och dess portar är nerbrända?” 4 Kungen sade till mig: ”Så vad önskar du?”

Då bad jag till himlens Gud 5 och svarade sedan kungen: ”Om det behagar kungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till Juda, staden där mina fäders gravar finns, så att jag kan bygga upp den igen.” 6 Då frågade kungen mig, medan drottningen satt vid hans sida: ”Hur länge varar din resa, och när kommer du tillbaka?” Eftersom jag funnit nåd inför kungen och han ville sända i väg mig, nämnde jag en bestämd tid för honom. 7 Jag sade till honom: ”Om kungen finner för gott, så låt mig få brev till ståthållarna i landet på andra sidan floden så att de låter mig passera deras land tills jag når Juda, 8 och ett brev till Asaf, uppsyningsmannen över den kungliga skogsparken, så att han låter mig få virke till att bygga upp portarna till borgen som hör till templet, och virke till stadsmuren och till det hus där jag själv ska bo.” Och kungen gav mig det, eftersom min Guds goda hand var över mig. 9 När jag kom till ståthållarna i landet på andra sidan floden gav jag dem kungens brev.

Kungen hade också sänt med mig härförare och ryttare. 10 Men när horoniten Sanballat och den ammonitiske tjänstemannen Tobia hörde det, tog de mycket illa vid sig över att en person hade kommit som ville Israels barn väl.

11 Jag kom till Jerusalem och var där i tre dagar. 12 Sedan steg jag upp om natten tillsammans med några få män, och jag hade inte talat om för någon vad min Gud lagt på mitt hjärta att göra för Jerusalem. Djuret jag red på var det enda jag hade med mig. 13 I natten drog jag ut genom Dalporten fram mot Drakkällan och Dyngporten och undersökte Jerusalems murar. De var nedrivna och portarna var förtärda av eld. 14 Jag fortsatte till Källporten och till Kungsdammen, men där kunde inte djuret ta sig fram med mig. 15 Så fortsatte jag uppför dalen om natten och undersökte muren och återvände sedan in genom Dalporten och var så tillbaka.

16 Föreståndarna visste inte var jag hade varit eller vad jag gjorde, för jag hade hittills inte nämnt något för judarna, prästerna, stormännen, föreståndarna eller de övriga som skulle utföra arbetet. 17 Men nu sade jag till dem: ”Ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nerbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte behöver bli föraktade mer.” 18 Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sade de: ”Låt oss stå upp och bygga!”, och de fattade mod för det goda verket.

19 Men när horoniten Sanballat och den ammonitiske tjänstemannen Tobia och araben Geshem hörde detta, hånade och föraktade de oss och sade: ”Vad är det ni gör? Sätter ni er upp mot kungen?” 20 Då svarade jag dem: ”Himlens Gud ska låta det gå oss väl, och vi hans tjänare ska börja bygga. Men ni har varken någon del, rätt eller historia i Jerusalem.”


Fotnoter
2:1månaden   Nisan   Mars-april år 445 f Kr, ca fyra månader efter Nehemjas bön (1:1 , 4f).
2:1Artashasta   Betyder ”sann härskare”, av grekerna kallad Artaxerxes. Kung av Persien 465-424 f Kr och son till Ahasveros som skildras i Esters bok (se not till Est 1:9 , 10:3 ). Hans drottning (vers 6) hette Damaspia.
2:5om det behagar kungen   Artashasta hade i början av sin regim motarbetat Jerusalem (Esra 4:21 ), men sedan bekostat Esras expedition 458 f Kr (Esra 7:8f ), tretton år före detta samtal.
2:6Hur länge varar din resa   Resvägen från Susa till Jerusalem är ca 150 mil. För Esra tog en liknande resa fyra månader enkel väg (Esra 7:1 ).
2:8den kungliga skogsparken   Troligen i Libanon, som hade gett virket till templet (1 Kung 5:9 , Esra 3:7 ). Grekiska historiker vittnar om persernas kontroll över sina skogsområden.
2:10horoniten Sanballat   Betyder ”född av månguden”. Ståthållare i Samarien, troligen från moabitiska Horonajim (Jes 15:5 ). Hans dotter var gift med översteprästens sonson (Neh 13:28 ). I ett brev från egyptiska Elefantine vädjade judarna där om hans hjälp att återuppbygga templet.
2:10Tobia   Betyder ”Herren är god”. Ammonit från nuvarande Jordanien, genom sina barn ingift bland judarna (6:18 ). Senare vräkt från templet (13:4f ).
2:16Föreståndarna   representerade troligen perserrikets intressen i Judeen.
2:19araben Geshem   Betyder ”regn”. Kung eller hövding för kedariterna i arabiska öknen (jfr Ps 120:5 , Jer 49:28 ). Omnämnd i inskriptioner från saudiarabiska al-Ula och på en silverskål från Egypten.

Parallellställen
2:3Neh 1:3 Dan 2:4 3:9 5:10 6:21.
2:13Neh 3:13.
2:19Neh 4:1.