× 
 Från
 Till
 Metod

 

Evig är hans nåd
1Tacka Herren, för han är god,
evig är hans nåd.
2Tacka gudarnas Gud,
evig är hans nåd.
3Tacka herrarnas Herre,
evig är hans nåd.

4Han ensam gör stora under,
evig är hans nåd.
5Han gjorde himlen med förstånd,
evig är hans nåd,
6han bredde ut jorden över vattnen,
evig är hans nåd,
7och gjorde de stora ljusen,
evig är hans nåd,
8 solen till att råda över dagen,
evig är hans nåd,
9 månen och stjärnorna
till att råda över natten,
evig är hans nåd.

10Han slog de förstfödda i Egypten,
evig är hans nåd,
11och förde Israel ut därifrån,
evig är hans nåd,
12med stark hand och utsträckt arm,
evig är hans nåd.

13Han delade Röda havet mitt itu,
evig är hans nåd,
14 och förde Israel igenom det,
evig är hans nåd,
15 men skingrade farao
och hans här i Röda havet,
evig är hans nåd.

16 Han förde sitt folk genom öknen,
evig är hans nåd,
17han slog stora kungar,
evig är hans nåd,
18 och dräpte mäktiga kungar,
evig är hans nåd,
19Sichon, amoreernas kung,
evig är hans nåd,
20och Og, Bashans kung,
evig är hans nåd,
21och gav deras land som arvedel,
evig är hans nåd,
22 som arvedel åt sin tjänare Israel,
evig är hans nåd.

23Han tänkte på oss i vår förnedring,
evig är hans nåd,
24 och ryckte oss
ur våra fienders våld,
evig är hans nåd.
25Han ger mat åt allt levande,
evig är hans nåd.

26 Tacka himlens Gud,
evig är hans nåd!

Fotnoter
136:1 1 Krön 16:34 , 2 Krön 20:21 , Ps 106:1 , 107:1 , 118:1f .
136:2 5 Mos 10:17 , 1 Kor 8:5f .
136:3 1 Tim 6:15 .
136:4 5 Mos 6:22 , Job 9:10 , Ps 77:15 , 86:10 .
136:5 1 Mos 1:6f , Ords 3:19 , Jer 10:12 .
136:6 1 Mos 1:9 , Ps 24:2 , Jer 10:12 , 51:15 .
136:7 1 Mos 1:14f .
136:10 2 Mos 12:29 , Ps 78:51 , 135:8 .
136:11 2 Mos 12:41 , Ps 105:43 .
136:12 5 Mos 4:34 .
136:13 2 Mos 14:21f .
136:17 Ps 135:10f .
136:19 4 Mos 21:21f , 5 Mos 2:32f .
136:20 5 Mos 3:1f .
136:21 Jos 12:7f , Ps 135:12 .
136:23 2 Mos 2:24 , 3:7f .
136:25 Ps 104:27f , 145:15 .