× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om räddning från undergång

1En psalm av David.


Herre, hör min bön,
lyssna till mitt rop om nåd!
Svara mig i din trofasthet,
i din rättfärdighet.
2Gå inte till doms med din tjänare,
för ingen levande är rättfärdig
inför dig.

3Fienden jagar min själ,
han trampar mitt liv till marken,
han lägger mig i mörker
likt dem som länge varit döda.
4Min ande mattas i mig,
mitt hjärta stelnar i mitt bröst.
5Jag minns dagar som gått,
jag begrundar alla dina gärningar
och tänker på dina händers verk.
6Jag sträcker mina händer mot dig,
min själ är som törstig jord
inför dig. Sela

7Herre, skynda att svara mig,
min ande förgås!
Dölj inte ditt ansikte för mig,
då blir jag som de
som går ner i graven.
8Låt mig möta din nåd på morgonen,
för jag litar på dig.
Visa mig den väg jag ska gå,
för jag lyfter min själ till dig.
9 Rädda mig från mina fiender,
Herre,
hos dig söker jag skydd.
10Lär mig att göra din vilja,
för du är min Gud.
Låt din gode Ande leda mig
på jämn mark.
11Herre, ge mig liv
för ditt namns skull,
rädda min själ ur nöden
i din rättfärdighet.
12Förinta mina fiender i din nåd,
förgör alla som plågar min själ,
för jag är din tjänare.

Fotnoter
143:1Ps 4:2 , 140:7 .
143:2 Job 9:2f , 15:14 , Ps 130:3 , Rom 3:23 , Gal 2:16 .
143:3 Ps 44:26 , 88:4f , Klag 3:6 .
143:4 Ps 77:4 .
143:5 Ps 77:6 , 12, 119:97 .
143:6 Ps 42:3 , 63:2 , 88:10 .
143:7 Ps 28:1 , 88:5 .
143:8 Ps 25:4f , 86:11 .
143:10 Neh 9:20 , Ps 27:11 , 119:12 .
143:10Låt din gode Ande leda mig   Annan översättning: "Din Ande är god. Du ska leda mig".
143:12 Ps 116:16 .