× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens välgärningar
1Halleluja!
Det är gott att lovsjunga vår Gud,
lovsång är ljuvligt och skönt.

2Herren bygger upp Jerusalem,
han samlar Israels förskingrade.
3Han helar dem som har
förkrossade hjärtan
och förbinder deras sår.
4Han bestämmer stjärnornas antal,
han nämner dem alla vid namn.
5Stor är vår Herre och väldig i kraft,
hans förstånd är utan gräns.
6Herren stöder de ödmjuka,
men de gudlösa
slår han till jorden.

7 Sjung till Herren
med tacksamhet,
lovsjung vår Gud till harpa!
8Han täcker himlen med moln
och bereder regn åt jorden,
han låter gräset gro på bergen
9och ger föda åt djuren,
åt korpens ungar som ropar.
10Han har inte sin glädje
i hästens styrka,
inte sin fröjd i mannens snabbhet.
11Herren har sin glädje i dem
som vördar honom,
som hoppas på hans nåd.

12 Jerusalem, prisa Herren,
Sion, lova din Gud!
13 Han stärker bommarna
för dina portar,
han välsignar dina barn i dig.
14Han ger dina gränser fred,
han mättar dig med bästa vete.

15 Han sänder sitt budskap till jorden,
hans ord går ut med hast.
16Han låter snö falla som ull,
sprider rimfrost som aska.
17 Han kastar sitt hagel som smulor.
Vem kan bestå inför hans köld?

18 Han sänder sitt ord
och det frusna smälter,
han låter sin vind blåsa
och vattnet strömmar.
19Han förkunnar sitt ord för Jakob,
sina lagar och bud för Israel.
20Så har han inte gjort
för något annat folk,
de känner inte hans domar.
Halleluja!

Fotnoter
147:1 Ps 33:1 , 92:2 , 135:3 .
147:2 5 Mos 30:4 , Ps 51:20 , 102:16f , 106:47 , Jes 11:12 , 56:8 .
147:3 Job 5:18 , Ps 34:19 , 51:19 , 103:3 , Jes 61:1 , Hes 34:16 .
147:4 1 Mos 15:5 , Jes 40:26 .
147:5 Ps 145:3 , Jes 40:28 , Rom 11:33 .
147:6 Ps 37:24 , 146:8f , Luk 1:52 .
147:8 Job 26:8 , Ps 104:3 , 13f, Apg 14:17 .
147:9 Job 39:3 , Ps 104:27f , 136:25 , 145:15f , Luk 12:24 .
147:10 Ps 33:16f , Amos 2:14 .
147:10snabbhet   Ordagrant: "ben".
147:14 5 Mos 32:13f , Ps 81:17 .
147:16 Job 37:6 , 10, 38:22 .
147:18sin vind   Annan översättning: "sin Ande".
147:19 5 Mos 33:4 , Mal 4:4 .
147:20 5 Mos 4:6f .