× 
 Från
 Till
 Metod

 

Längtan till Guds hus

1 För körledaren, till gittít. En psalm av Koras söner.


2 Hur ljuvliga är inte dina boningar,
Herre Sebaot!
3 Min själ längtar och trängtar
till Herrens gårdar,
min själ och min kropp jublar
mot levande Gud.

4 Sparven har funnit sig ett hem
och svalan ett bo
där hon kan lägga sina ungar:
dina altaren, Herre Sebaot,
min kung och min Gud.
5 Saliga är de som bor i ditt hus,
de lovar dig ständigt. Sela

6 Saliga är de
som har sin styrka i dig,
som har dina vägar i sitt hjärta.
7 När de vandrar genom tåredalen
gör de den rik på källor,
och höstregnet täcker den
med välsignelser.
8 De går från kraft till kraft,
de träder fram inför Gud på Sion.
9Herre Gud Sebaot, hör min bön,
lyssna, du Jakobs Gud! Sela

10 Gud, se vår sköld,
se på din smordes ansikte!
11 En dag i dina gårdar
är bättre än tusen andra.
Jag vill hellre vakta dörren
i min Guds hus
än bo i de gudlösas tält,
12 för Herren Gud är sol och sköld,
Herren ger nåd och ära.
Inget gott nekar han dem
som vandrar i fullkomlighet.

13Herre Sebaot,
salig är den som förtröstar på dig.

Fotnoter
84:1gittít   Kan syfta på sångstil eller instrument från staden Gat, där David bodde en tid. Hebr. gat betyder också "vinpress" (så Septuaginta).
84:7tåredalen   Annan översättning: "Bakadalen" (strax utanför Jerusalem, se 2 Sam 5:22f ).
84:7höstregnet   Annan översättning: "Läraren" eller "Lagstiftaren" (så Septuaginta).
84:11vakta dörren   Annan översättning: "stå vid tröskeln".

Parallellställen
84:1Ps 8:1.
84:2Ps 26:8 27:4 132:7.
84:3Ps 42:2f 63:2.
84:5Ps 23:6.
84:6Ps 122:1f Jer 31:6.
84:7Ps 23:4 107:35 126:5f.
84:10Ps 7:11.
84:121 Mos 15:1 Ps 3:4 23:1 34:10 Jes 60:19f.
84:13Ps 2:12 40:5 Jer 17:7.