× 
 Från
 Till
 Metod

 

Job avslutar sitt svar


på Sofars första tal

Kapitel 14

1 Människan, av kvinna född,
lever en kort tid
och mättas av oro.
2 Likt ett blomster växer hon upp och vissnar,likt en skugga flyr hon
och kan ej bestå.
3 Det är mot en sådan du öppnar ditt öga,ja, du drar mig till doms inför dig.
4 Kan det komma en ren
från en oren?Nej, inte en enda!
5 Eftersom människans dagar
är bestämda,hennes månaders antal
fastställda av dig,och du har utstakat en gräns
som hon ej kan överskrida,
6 vänd då din blick ifrån henne
och ge henne ro,låt henne få glädje av sin dag,
likt en daglönare.

7 För ett träd finns det hopp,om det huggs ner
kan det åter gro,och nya skott skall ej saknas.
8 Om än dess rötter åldras i jordenoch stubben dör i mullen,
9 skall det grönska
genom vattnets ångoroch skjuta skott likt ett ungt träd.
10 Men när en man dör,
ligger han där,när en människa ger upp andan, var är hon?
11 Som vattnet försvinner ur sjönoch en flod sinar och torkar ut,
12 så lägger sig människan
och står ej upp igen.Först när inte himlen mer finns,vaknar hon och reser sig
från sin sömn.
13 O, att du ville gömma mig
i dödsriket,dölja mig till dess att din vrede upphör,sätta en bestämd tid för mig
och tänka på mig!
14 Kan en människa få liv igen
som en gång dött?Då skulle jag hålla ut
i min mödas tid,till dess att min avlösning kommer.
15 Du skulle ropa på mig,
och jag skulle svara dig,du skulle längta efter
dina händers verk.
16 Fastän du nu räknar mina steg,skall du inte ge akt på min synd.
17 Min överträdelse ligger i en förseglad pung,och du överskyler
min missgärning.

18 Men som berget faller
och vittrar bort,
som klippan flyttas från sin plats,
19 som vatten nöter sönder stenar,som dess flöden sköljer bort myllan,så gör du människans hopp
om intet.
20 Du besegrar henne för alltid
och hon går bort,du förändrar hennes ansikte
och sänder i väg henne.
21 Om hennes barn kommer
till ära, vet hon det inte,om de blir ringa, ser hon det inte.
22 Hennes kropp känner bara
sin egen plåga,hennes själ bara sin egen sorg.