× 
 Från
 Till
 Metod

 

De tolv häravdelningarna

1 Detta är förteckningen på Israels barn, efter deras antal, med huvudmännen för deras familjer och med överbefäl och underbefäl och med deras förmän, vilka tjänade kungen i allt som rörde krigsfolkets avdelningar, som kom och gick växelvis för var och en av årets alla månader. Varje avdelning bestod av 24 000 man.

2 Över den första avdelningen, den som tjänstgjorde under första månaden, hade Jashobam, Sabdiels son, befälet. I hans avdelning fanns 24 000. 3 Han hörde till Peres barn och var huvudansvarig för alla befäl som tjänstgjorde under första månaden.

4 Över den andra månadens avdelning hade ahoaiten Dodaj befälet, det var hans avdelning. Där fanns också fursten Miklot, och i hans avdelning fanns 24 000.

5 Den tredje befälhavaren, som tjänstgjorde under tredje månaden, var Benaja, översteprästen Jojadas son. I hans avdelning fanns 24 000. 6 Denne Benaja var en hjälte bland de trettio och hade befälet över de trettio. Vid hans avdelning fanns hans son Ammisabad.

7 Den fjärde, som tjänstgjorde under fjärde månaden, var Asael, Joabs bror, och efter honom hans son Sebadja. I hans avdelning fanns 24 000.

8 Den femte, som tjänstgjorde under femte månaden, var befälhavaren Shamhut, jisraiten. I hans avdelning fanns 24 000.

9 Den sjätte, som tjänstgjorde under sjätte månaden, var tekoaiten Ira, Ickeshs son. I hans avdelning fanns 24 000.

10 Den sjunde, som tjänstgjorde under sjunde månaden, var peloniten Heles av Efraims barn. I hans avdelning fanns 24 000.

11 Den åttonde, som tjänstgjorde under åttonde månaden, var husatiten Sibbekaj, som hörde till seraiterna. I hans avdelning fanns 24 000.

12 Den nionde, som tjänstgjorde under nionde månaden, var anatotiten Abieser, som hörde till benjaminiterna. I hans avdelning fanns 24 000.

13 Den tionde, som tjänstgjorde under tionde månaden, var netofatiten Mahraj, som hörde till seraiterna. I hans avdelning fanns 24 000.

14 Den elfte, som tjänstgjorde under elfte månaden, var pirgatoniten Benaja av Efraims barn. I hans avdelning fanns 24 000.

15 Den tolfte, som tjänstgjorde under tolfte månaden, var netofatiten Heldaj, som hörde till Otniels släkt. I hans avdelning fanns 24 000.

Israels stamhövdingar

16 Israels stamhövdingar var dessa:

Furste för rubeniterna var Elieser, Sikris son,
för simeoniterna Shefatja, Maakas son,
17 för Levi Hashabja, Kemuels son,
för Arons släkt Sadok,
18 för Juda Elihu, en av Davids bröder,
för Isaskar Omri, Mikaels son,
19 för Sebulon Jishmaja, Obadjas son,
för Naftali Jerimot, Asriels son,
20 för Efraims barn Hosea, Asasjas son,
för ena hälften av Manasse stam Joel, Pedajas son,
21 för andra hälften av Manasse, den i Gilead, Jiddo, Sakarjas son,
för Benjamin Jaasiel, Abners son,
22 för Dan Asarel, Jerohams son.

Dessa var Israels stamhövdingar.

23 Men i förteckningen tog David inte upp dem som var under tjugo år, eftersom Herren hade lovat att han skulle föröka Israel som stjärnorna på himlen. 24 Joab, Serujas son, började räkningen men fullbordade den inte, eftersom vrede genom den drabbade Israel. Antalet togs inte upp i någon förteckning i kung Davids krönika.

Förvaltare för kungens ägodelar

25 Uppsikt över kungens skatter hade Asmavet, Adiels son,

över förråden på fälten, i städerna och byarna och fästningstornen Jonatan, Ussias son,

26 över dem som arbetade på fälten med jordbruket Esri, Kelubs son,

27 över vingårdarna ramatiten Shi-mei,

över vingårdarnas vinförråd shifmiten Sabdi,

28 över olivlundarna och mullbärsfikonträden i Låglandet gaderiten Baal-Hanan,

över oljeförråden Joash,

29 över korna som betade i Saron saroniten Shitraj

och över korna i dalarna Shafat, Adlajs son,

30 över kamelerna ismaeliten Obil,

över åsnorna meronotiten Jedeja,

31 över småboskapen hagariten* Jasis.

Alla dessa var förvaltare för kung Davids ägodelar.

Davids personliga rådgivare

32 Jonatan, Davids farbror, var rådgivare. Han var en förståndig och skriftlärd man. Jehiel, Hakmonis son, var hos kungens söner. 33 Ahitofel* var kungens rådgivare och arkiten Hushaj var kungens vän. 34 Efter Ahitofel kom Jojada, Benajas son, och Ebjatar. Joab var kungens överbefälhavare.


Fotnoter
27:30fismaeliten ... hagariten   Araber, ättlingar till Ismael och Hagar (1 Mos 17:20 , 21:20 ).
27:33Ahitofel   Deltog i Absaloms sammansvärjning och motarbetades då av Hushaj (2 Sam 15:31f ).

Parallellställen
27:22 Sam 23:8 1 Krön 11:11.
27:42 Sam 23:9f 1 Krön 11:12.
27:52 Sam 8:18 23:20f 1 Krön 11:22f.
27:72 Sam 2:18f 23:24f 1 Krön 11:26f.
27:112 Sam 21:18 1 Krön 20:4.
27:131 Krön 11:30.
27:141 Krön 11:31.
27:231 Mos 15:5 22:17 26:4 4 Mos 1:2f.
27:242 Sam 24:13f 1 Krön 21:4f.
27:332 Sam 15:12f.
27:342 Sam 8:16f 1 Krön 18:15f.