× 
 Från
 Till
 Metod

 

Vishet och gudsfruktan hör ihop

1 Min son,

glöm inte min undervisning,
bevara mina bud i ditt hjärta,
2 för de ska ge dig långt liv
och många levnadsår och frid.
3 Låt inte godhet och sanning
lämna dig.
Bind dem runt din hals*,
skriv dem på ditt hjärtas tavla,
4 så finner du nåd och gott förstånd
i Guds och människors ögon.
5 Förtrösta på Herren
av hela ditt hjärta,
förlita dig inte på ditt förstånd.
6 Räkna med honom
på alla dina vägar,
så ska han jämna dina stigar.

7 Var inte vis i dina egna ögon,
vörda Herren
och undvik det onda.
8 Det ska ge hälsa åt din kropp,
kraft åt alla dess ben.
9 Ära Herren med vad du äger
och med det första
av all din gröda.
10 Då ska dina lador fyllas
av rika skördar
och dina pressar
flöda över av vin.

11 Min son,
förakta inte Herrens fostran
och förarga dig inte
när han tuktar dig,
12 för den Herren älskar tuktar han
likt en far* den son han har kär.
Vishetens välsignelser
13 Lycklig den människa
som funnit visheten,
den människa som får förstånd,
14 för vishetens värde
är bättre än silvrets
och vinsten hon ger
är bättre än guld.
15 Hon är dyrbarare än pärlor,
ingen av dina skatter*
kan jämföras med henne.
16 Långt liv har hon i sin högra hand,
i sin vänstra rikedom och ära.
17 Hennes vägar är ljuvliga vägar,
alla hennes stigar är trygga.
18 Hon är ett livets träd*
för dem som får tag i henne,
lyckliga är de
som håller fast vid henne.

19 Genom visheten har Herren
lagt jordens grund,
med förstånd har han
berett himlen.
20 Genom hans kunskap
bröt djupets vattenmassor fram
och molnen droppade av fukt.

21 Min son,
bevara klokhet och omdöme,
låt dem inte vika från din blick.
22 De ska ge liv åt din själ
och bli ett smycke för din hals.
23 Då ska du vandra trygg på din väg,
din fot ska inte slinta.
24 När du lägger dig
ska inget skrämma dig,
och när du lagt dig
ska du sova gott.
25 Du behöver inte vara rädd
för plötslig fara
eller för stormen
som drabbar de gudlösa,
26 för Herren ska vara din trygghet
och bevara din fot för snaran.
Gör gott mot din nästa
27 Neka inte en behövande något gott
när det står i din makt att hjälpa.
28 Säg inte till din nästa:
”Kom tillbaka senare,
i morgon ska jag ge dig”,
när du har något nu.

29 Tänk inte ut något ont mot din nästa
som bor trygg i din närhet.
30 Gräla inte med någon utan orsak
när han inte har gjort dig
något ont.
31 Avundas inte en våldsam man
och välj inte någon av hans vägar,
32 för Herren avskyr den som är falsk
men är förtrolig med de ärliga.
33Herrens förbannelse vilar
över den gudlöses hus,
men han välsignar
de rättfärdigas hem.
34 Föraktare föraktar han*,
men ger nåd åt de ödmjuka.
35 De visa får ära till arvedel,
de dåraktiga får skam.

Fotnoter
3:3Bind dem runt din hals   Jfr påminnelsetecknen i 5 Mos 6:8 , 4 Mos 15:38f .
3:12likt en far   Annan översättning (så Septuaginta): ”och han agar”.
3:15ingen av dina skatter   Annan översättning: ”inget du vill ha”.
3:18livets träd   Symbol för det eviga livet (1 Mos 3:22 , Upp 22:2 ).
3:34Föraktare föraktar han   Septuaginta: ”Herren står emot de högmodiga”. Citeras så av Jakob i Jak 4:6 och av Petrus i 1 Petr 5:5 .

Parallellställen
3:15 Mos 8:1 30:16 Ps 119:11 2 Tim 3:15.
3:25 Mos 30:16 Ords 4:10.
3:3Ords 6:21 7:3 2 Kor 3:3.
3:4Ords 8:35 13:15.
3:51 Krön 28:9 Ps 37:5 118:8f Ords 22:19 28:26 Jes 26:4.
3:7Ords 8:13 16:16 28:26 Jes 5:21 Rom 12:3 16.
3:92 Mos 23:19 5 Mos 26:2f.
3:11Job 5:17 Hebr 12:5.
3:125 Mos 8:5 Ords 13:24 Jer 10:24 Upp 3:19.
3:14Job 28:15f Ords 8:10 19 16:16.
3:15Job 8:11 Matt 13:45f.
3:16Ords 8:18 35 9:11.
3:18Ords 11:30.
3:19Ords 8:27f Ps 33:6f 104:24 Jer 10:12 51:15.
3:23Ps 91:12 Ords 4:12 10:9.
3:24Ps 3:6 4:9 91:5f Ords 1:33 6:22.
3:25Job 5:21 Ps 91:5 112:7f.
3:285 Mos 24:14f Jak 2:16.
3:31Ps 1:1 Ords 1:15 4:14f 24:1.
3:32Ords 11:20 12:22.
3:333 Mos 26:3f 14f 5 Mos 11:28 Mal 2:2 Ef 2:3f.
3:34Ps 37:13 59:9 Ords 1:26 Jes 66:2 Jak 4:10 1 Petr 5:5.