× 
 Från
 Till
 Metod

 

Påskhögtiden

1 Ge akt på månaden Aviv* och fira Herren din Guds påskhögtid*, för i månaden Aviv förde Herren din Gud dig ut ur Egypten om natten. 2 Du ska slakta påskoffer åt Herren din Gud av får och kor på den plats som Herren utväljer till boning åt sitt namn. 3 Till offret ska du inte äta något syrat. I sju dagar ska du äta osyrat bröd, betryckets bröd, eftersom du drog ut ur Egyptens land snabbt. Så länge du lever ska du därför komma ihåg den dag då du lämnade Egyptens land. 4 I sju dagar ska man inte se någon surdeg* hos dig inom hela ditt område, och av det som du slaktar om kvällen på den första dagen ska inget lämnas kvar över natten till morgonen.

5 Du får inte slakta påskoffret i vilken som helst av de städer som Herren din Gud ger dig, 6 utan endast på den plats som Herren din Gud utväljer* till boning åt sitt namn. Där ska du slakta påskoffret om kvällen när solen går ner vid den tid då du drog ut ur Egypten. 7 Du ska koka det och äta det på den plats som Herren din Gud utväljer och om morgonen ska du vända tillbaka och gå till dina tält. 8 Sex dagar ska du äta osyrat bröd och på sjunde dagen ska högtidsförsamling hållas åt Herren din Gud. Då ska du inte utföra något arbete.

Veckohögtiden eller pingsten

9 Du ska räkna sju veckor. Från det att man börjar skära säden ska du räkna de sju veckorna. 10 Därefter ska du fira Herren din Guds veckohögtid* och bära fram din hands frivilliga gåva, som du ska ge efter måttet av den välsignelse som Herren din Gud har gett dig. 11 Inför Herren din Guds ansikte ska du glädja dig på den plats som Herren din Gud utväljer till boning åt sitt namn, du med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna, med leviten som bor inom dina portar och främlingen, den faderlöse och änkan, som du har hos dig. 12 Kom ihåg att du var slav i Egypten och följ noga dessa stadgar.

Lövhyddohögtiden

13 Lövhyddohögtiden* ska du fira i sju dagar sedan du har inbärgat avkastningen från din tröskplats och från din vinpress. 14 Du ska glädja dig vid denna högtid med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna, med leviten, främlingen, den faderlöse och änkan som bor inom dina portar. 15 I sju dagar ska du fira Herren din Guds högtid på den plats som Herren utväljer, för Herren din Gud ska välsigna dig i all den avkastning du får och i allt dina händer har uträttat, och du ska vara fylld av glädje.

16 Tre gånger om året ska alla av manligt kön hos dig träda fram inför Herren din Guds ansikte på den plats som han utväljer: vid det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och vid lövhyddohögtiden. Men ingen ska träda fram med tomma händer inför Herrens ansikte, 17 var och en ska ge vad han kan efter den välsignelse som Herren din Gud har gett dig.

Domare

18 Du ska för dina särskilda stammar tillsätta domare och tjänstemän åt dig inom alla de städer som Herren din Gud ger dig. De ska döma folket med rättvisa. 19 Du ska inte förvanska rätten och inte vara partisk. Du ska inte ta mutor, för mutor förblindar de visas ögon och förvrider de rättfärdigas sak. 20 Rättfärdighet, rättfärdighet ska du sträva efter, för att du ska få leva och ta i besittning det land som Herren din Gud ger dig.

Avguderi och annan synd

21 Du ska inte sätta upp någon träpåle åt dig som en Ashera vid sidan* av Herren din Guds altare, det som du ska göra åt dig. 22 Du ska inte heller resa någon stenstod åt dig, för sådant hatar Herren din Gud.


Fotnoter
16:1månaden Aviv   Betyder ”vårmånaden” som inföll i mars-april (2 Mos 13:4 ).
16:1påskhögtid   Hebr. pésach betyder ”passera, skona” (se 2 Mos 12:11f ). Högtiden kretsar kring påskalammet (2 Mos 12:21f , Luk 22:7f , 1 Kor 5:7 ) och befrielsen från Egypten.
16:4surdeg   Kom att symbolisera jäsande synd (2 Mos 12:15f , Luk 12:1 , 1 Kor 5:6f ).
16:6den plats som Herren din Gud utväljer   Platsen där tabernaklet stod, längre fram templet i Jerusalem. Påsk i Jerusalem skildras i 2 Krön 30, 35, Esra 6:19f , Matt 26.
16:10veckohögtid   Hebr. Shavuót , infaller vid veteskörden i maj-juni. Se 3 Mos 23:15f med noter.
16:13lövhyddohögtid   Hebr. Suckót , en glad skördefest i oktober (3 Mos 23:33f , Neh 8:14f , Joh 7:2f ). Lövhyddor användes som skydd under skördetiden (Jes 1:8 ).
16:21Ashera vid sidan   Kananeisk mytologi framställde Ashera som en fruktbarhetsgudinna vid sidan om El (Gud), representerad av en träpåle. Ledande israeliter markerade starkt mot missuppfattningen (se 1 Kung 15:3 , 23:4f ).

Parallellställen
16:12 Mos 12:2f 13:4 23:15 3 Mos 23:5f 4 Mos 9:2f 28:16f 2 Krön 35:1.
16:32 Mos 13:6f 34:18.
16:42 Mos 34:25.
16:92 Mos 23:16 3 Mos 23:15f 4 Mos 28:26.
16:132 Mos 23:16 3 Mos 23:34f 4 Mos 29:12f.
16:162 Mos 23:17 34:23 3 Mos 23:4f.
16:192 Mos 23:6f 3 Mos 19:15 5 Mos 1:16f Ords 15:27.
16:223 Mos 26:1.