× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Hör detta ord,

ni Bashans kor*
på Samarias berg,
ni kvinnor som förtrycker de svaga
och krossar de fattiga,
ni som säger till era män:
”Hämta hit så vi får dricka!”
2 Herren Gud har svurit
vid sin helighet:
Se, dagar ska drabba er
då man hämtar er med krokar
och vad som är kvar av er
med fiskkrokar.*
3 Då ska ni komma ut,
var och en genom närmaste
öppning i muren,
och drivas bort till Hermon,
säger Herren.
Israels förhärdelse
4 Gå till Betel och synda,
till Gilgal och synda ännu mer.
Bär fram era slaktoffer
på morgonen,
era tionden på tredje dagen.
5 Bränn syrat bröd* som lovoffer,
ropa ut frivilliga offer,
kungör dem,
för sådant älskar ni ju,
ni Israels barn,
säger Herren Gud.

6 Jag lät er gå med tomma magar*
i alla era städer
och lät er sakna bröd
på alla era orter.
Ändå har ni inte vänt om till mig,
säger Herren.
7 Jag höll tillbaka regnet för er,
när det ännu var tre månader kvar
till skördetiden.
Jag lät det regna över en stad
men inte över en annan.
En åker fick regn,
den som inte fick regn
torkade bort.
8 Två, tre städer stapplade
till samma stad
för att få vatten att dricka,
men kunde inte släcka sin törst.
Och ändå har ni inte
vänt om till mig,
säger Herren.

9 Jag slog er med sot och rost*.
Era många trädgårdar, vingårdar,
fikonträd och olivträd
åt gräshopporna upp.
Och ändå har ni inte vänt om
till mig, säger Herren.

10 Jag sände pest bland er
som i Egypten.
Jag dödade era unga män med svärd
och lät era hästar tas som byte.
Stanken av era fallna skaror
lät jag stiga upp i er näsa.
Och ändå har ni inte
vänt om till mig, säger Herren.

11 Jag lät ödeläggelse drabba er,
som när Gud ödelade
Sodom och Gomorra.
Ni var som en brand,
ryckt ur elden.
Och ändå har ni inte
vänt om till mig, säger Herren.

12 Därför ska jag göra så
med dig, Israel,
och eftersom jag ska göra så
med dig,
så bered dig att möta din Gud, Israel.
13 För se, han som formar bergen
och skapar vinden*
och förkunnar sina tankar
för människan,
han som gör gryningen till mörker
och går fram över jordens höjder –
Herren Gud Sebaot
är hans namn.

Fotnoter
4:1Bashans kor   Herden Amos liknar Samarias rika kvinnor vid landets mest välgödda kor, som betade på Bashan eller nuvarande Golanhöjderna.
4:2krokar … fiskkrokar   Syftar antingen på mindre metkrokar eller större hakar och harpuner.
4:5Bränn   syrat bröd   Förbjudet enligt 3 Mos 2:11 . Liknas i NT vid synd (Luk 12:1 , 1 Kor 5:6f ).
4:6tomma magar   Ordagrant: ”rena tänder”.
4:9sot och rost   Sädessjukdomar som orsakades av ökenvindar och svampangrepp.
4:13vinden   Annan översättning: ”anden” (jfr Joh 3:8 ).

Parallellställen
4:1Ps 22:13 Pred 4:1 5:7.
4:2Jer 16:16.
4:3Jes 2:20.
4:4Hes 20:39 Hos 4:15 Amos 5:5.
4:53 Mos 2:11.
4:62 Kung 6:25f 8:1 Jer 5:3 Hos 7:10 Hagg 2:17.
4:71 Kung 17:1 Jer 14:4 Hagg 1:11.
4:8Jer 14:3f Hes 4:16f Hagg 1:6.
4:95 Mos 28:22 38 Joel 1:4 Hagg 1:11 2:17.
4:102 Mos 9:3 12:29 2 Kung 13:3 7 Jes 9:13 Jer 11:22.
4:111 Mos 19:23f Jes 13:19 Jer 49:18 Amos 8:8 Sak 3:2.
4:12Amos 3:11 4:2.
4:13Ps 65:7 104:20 135:7 Amos 5:8 9:5f Mika 1:3.