× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israel har mognat för dom

1 Detta lät Herren Gud mig se: Jag såg en korg med mogen frukt. 2 Han sade: ”Vad ser du, Amos?” Jag svarade: ”En korg med mogen frukt.” Då sade Herren till mig: ”Slutet har kommit för mitt folk Israel. Jag ska inte skona dem igen. 3 Sångerna i borgen ska på den dagen övergå i klagan, säger Herren Gud. Döda kroppar i mängd ska i tysthet kastas överallt.”


4 Hör detta,
ni som trampar på den fattige
och vill göra slut på de svaga*
i landet,
5 ni som säger:
”När är nymånadsdagen slut
så vi får sälja säd,
och sabbaten
så vi får öppna kornboden?
Då ska vi minska efa-måttet*
och höja priset
och fuska med vågen
så att den ljuger.
6 Då ska vi köpa de utblottade
för pengar
och den fattige för ett par skor,
och sälja spillet som säd.”

7Herren har svurit vid Jakobs stolthet:
Aldrig ska jag glömma
någon av deras gärningar.
8 Skulle inte landet darra
när sådant sker,
och skulle inte alla dess invånare
sörja?
Skulle inte hela landet
höja sig som Nilen
och röras upp och åter sjunka*
som Egyptens flod?

9 Det ska ske på den dagen,
säger Herren Gud,
att jag ska låta solen
gå ner vid middagstid
och lägga landet i mörker
mitt på ljusa dagen.
10 Jag ska förvandla era högtider
till sorg
och alla era sånger
till klagovisor.
Jag ska klä allas höfter med säcktyg
och göra alla huvuden skalliga.
Jag ska låta det bli
som när man sörjer ende sonen
och låta det sluta som en bitter dag.

11 Se, dagar ska komma,
säger Herren Gud,
då jag sänder hunger i landet –
inte en hunger efter bröd,
inte en törst efter vatten,
utan efter att höra Herrens ord.
12 De ska irra omkring från hav till hav
och springa hit och dit
från norr till öster
för att söka efter Herrens ord,
men de ska inte finna det.
13 På den dagen
ska vackra unga kvinnor
och unga män tyna bort av törst,
14 de som svär vid Samarias skam*
och säger: ”Leve din gud, Dan!”
och ”Leve vägen
till Beer-Sheba!”*
De ska falla och inte resa sig mer.

Fotnoter
8:4svaga   Andra handskrifter: ”ödmjuka”.
8:5efa-måttet   Ca 22 liter. De som sålde med snåla mått lurade till sig pengar (jfr Ords 11:1 , 20:10 ).
8:8höja sig som Nilen … åter sjunka   Vattenståndet i Nilen steg ca tio meter under september-oktober varje år innan Assuandammen byggdes år 1970.
8:14Samarias skam   Syftar förmodligen på den kananeiska fruktbarhetsgudinnan Ashera (jfr 2 Kung 17:30 ). Annan översättning: ”Ashima i Samarien”, en syrisk avgud som började införas vid denna tid.
8:14Dan … Beer-Sheba   Israels mest avlägsna norra och södra ort, jfr ”från Smygehuk till Treriksröset”. Båda städerna hyste avgudaaltaren (1 Kung 12:29 , 2 Kung 23:8 , Amos 5:5 ).

Parallellställen
8:2Amos 7:8.
8:3Amos 6:10.
8:4Amos 2:7.
8:55 Mos 25:13f.
8:6Amos 2:6.
8:8Ps 18:8 60:4 Amos 9:5.
8:9Mika 3:6.
8:10Jer 6:26 48:37 Hes 7:18 Sak 12:10.
8:111 Sam 3:1.
8:145 Mos 9:21 1 Kung 12:29 Hos 8:5 Amos 5:5.