× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förmaningar

1 Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade!

2 Jag uppmanar Evodia och uppmanar Syntyche att vara eniga i Herren. 3 Ja, även dig, trofaste medarbetare*, ber jag: hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst, tillsammans med Clemens* och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok.

4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.

6 Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. 7 Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

8 För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. 9 Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er.

Apostelns tack för gåvan

10 Det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. 11 Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. 12 Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. 13 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. 14 Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge.

15 Ni filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien*. Ni var den enda församling som hade sådan gemenskap med mig att man kunde föra bok över givet och mottaget. 16 Även när jag var i Tessalonike* skickade ni både en och två gånger vad jag behövde.

17 Inte så att jag söker själva gåvan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av gåvan ni ger. 18 Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog när jag nu genom Epafroditus har fått er gåva – en ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. 19 Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. 20 Vår Gud och Far tillhör äran i evigheters evighet. Amen.

Hälsningar

21 Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna här hos mig hälsar till er. 22 Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar till er. 23 Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande.


Fotnoter
4:3medarbetare   Grek. Sýzygos . Syftar antingen på Epafroditus, som skulle resa med brevet, eller på en person i Filippiförsamlingen som hette Syzygus.
4:3Clemens   En av Roms första biskopar som samarbetade med Petrus och Paulus och senare skrev Första Clemensbrevet till församlingen i Korint.
4:15lämnat Makedonien   Den nordgrekiska provinsen där Filippi låg. Se Apg 17:10 , 14.
4:16när jag var i Tessalonike   Apostelns nästa verksamhetsort efter Filippi (se Apg 17:1 ).

Parallellställen
4:11 Tess 2:19f.
4:2Fil 2:2.
4:3Ps 69:29 Dan 12:1 Luk 10:20 Fil 1:27 Upp 3:5.
4:4Ps 32:11 Fil 3:1.
4:5Matt 5:5 Hebr 10:37 Jak 5:8.
4:6Matt 6:25 1 Petr 5:7.
4:7Joh 14:27 Rom 5:1 Kol 3:15.
4:8Rom 12:17.
4:9Rom 15:33 Fil 3:17 2 Tess 3:16.
4:111 Tim 6:6f.
4:121 Kor 4:11 2 Kor 6:10 11:27.
4:132 Tim 4:17.
4:152 Kor 11:8f.
4:18Ef 5:2 Fil 2:25 1 Petr 2:5.
4:192 Kor 9:8.
4:202 Tim 4:18.