× 
 Från
 Till
 Metod

 

Dom och nåd över Jerusalem

1Herrens ord kom till mig:

2 ”Människobarn, låt Jeru­sa­lem förstå vilka vidrigheter hon ägnar sig åt, 3 och säg: Så säger Herren Gud till Jerusalem: Från Kanaans land kommer du och där är du född. Din far var en amoré och din mor en hetitisk kvinna.* 4 När du föddes skar ingen av din navelsträng, du blev inte tvättad ren med vatten och inte heller ingniden med salt* och lindad. 5 Ingen såg på dig med så mycket medlidande att han ville göra något sådant med dig eller förbarma sig över dig, utan man kastade ut dig* på öppna fältet. Så frånstötande var du den dag du föddes.

6 När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod: ”Du ska få leva!” Ja, jag sade till dig där du låg i ditt blod: ”Du ska få leva!” 7 Jag förökade dig till många tusen, som växterna på marken. Du växte och blev stor och mycket vacker. Dina bröst blev fasta och ditt hår växte, men du var ännu naken och blottad.

8 Jag gick förbi där du låg och såg på dig. Och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig* och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren Gud, och du blev min. 9 Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. 10 Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahasskinn* och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. 11 Jag prydde dig med smycken*, satte armband på dina armar och en kedja om din hals. 12 Jag satte en ring i din näsa och örhängen i dina öron och en vacker krona på ditt huvud. 13 Så blev du prydd med guld och silver, och dina kläder var av finaste linne, av siden och broderat tyg. Fint mjöl,* honung och olja fick du att äta. Du blev mycket, mycket vacker och nådde en drottnings värdighet. 14 Ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, för den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag hade satt på dig, säger Herren Gud.

15 Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till omoral. Du slösade din otukt på var och en som gick förbi. De fick allt. 16 Dina kläder tog du och gjorde av dem brokiga offerhöjder, där du bedrev hor. Något sådant har aldrig före­kommit och ska inte heller mer ske. 17 Du tog dina härliga smycken av mitt guld och silver, som jag hade gett dig och gjorde av dem mansbilder som du bedrev hor med. 18 Du tog dina brokigt vävda kläder och klädde dem i dessa, och min olja och min rökelse satte du fram för dem. 19 Mitt bröd som jag hade gett dig – det fina mjölet, oljan och honungen som jag gav dig att äta – det satte du fram för dem till en ljuvlig doft. Så var det, säger Herren Gud.

20 Du tog dina söner och döttrar, som du hade fött åt mig, och offrade dem till mat åt bilderna.

Var det inte nog att du bedrev hor? 21 Du slaktade mina barn och offrade dem åt dessa bilder. *22 Och medan du höll på med sådana vidriga ting och bedrev hor, tänkte du inte på din ungdoms dagar, då du låg naken och blottad och sprattlade i ditt blod.

23 När du hade hängett dig åt all denna ondska – ve, ve dig! säger Herren Gud24 byggde du ett valv* åt dig och gjorde höga altaren åt dig på alla öppna platser. 25 I alla gathörn byggde du höga altaren* åt dig, och du lät din skönhet smutsas ner, och du spärrade ut dina ben åt alla som gick förbi. Ja, du bedrev mycket otukt! 26 Du bedrev också hor med egyptierna, dina brunstiga grannar, ja, mycket hor för att väcka min vrede. 27 Men se, då räckte jag ut min hand mot dig och minskade din arvslott och utlämnade dig åt dina fienders vilja, åt filisteernas döttrar, som rodnade över ditt skamliga sätt att leva. 28 Men sedan bedrev du hor med assyrierna, för du kunde inte få nog. Ja, du bedrev hor med dem, men du blev ändå inte tillfredsställd. 29 Du gick med din otukt ända bort till köpmännens land, kaldeernas land, men ändå fick du inte nog.

30 Hur sjukt är inte ditt hjärta, säger Herren Gud, eftersom du gör allt detta, gärningar som bara den fräckaste hora kan göra. 31 Du uppförde valv åt dig i alla gathörn och höga altaren på varje gata. Men du var olik andra prostituerade eftersom du föraktade betalning.

32 Du var som en äktenskapsbryterska som tar främmande män i stället för sin äkta man. 33 Åt alla andra prostituerade måste man ge gåvor, men du gav gåvor åt alla dina älskare och mutade dem för att de skulle komma till dig från alla håll och hora med dig. 34 När du prostituerade dig gjorde du tvärt­emot vad andra kvinnor gör. Ingen sprang efter dig för att begå otukt, och du betalade i stället för att få betalning. Så bakvänt handlade du.

35 Hör därför Herrens ord, du prostituerade. 36 Så säger Herren Gud: Eftersom du har varit så frikostig med din liderlighet och blottat din nakenhet när du bedrev hor med dina älskare, och på grund av alla dina vidriga avgudar, åt vilka du gav dina barns blod, 37 ska jag samla alla dina älskare som du har tillfredsställt, alla som du har älskat och alla som du har hatat. Alla dessa ska jag samla mot dig från alla håll och klä av dig naken inför dem, så att de får se hela din nakenhet.

38 Jag ska döma dig efter den lag som gäller för prostituerade och för dem som spiller blod, och jag ska överlämna dig till vredens och svartsjukans blodshämnd. 39 Jag ska ge dig i dina älskares hand, och de ska slå ner dina valv och bryta ner dina offer­höjder, slita av dig kläderna och ta ifrån dig dina härliga smycken och låta dig ligga naken och blottad. 40 De ska kalla samman en folkhop mot dig och man ska stena dig och hugga sönder dig med svärd. 41 Dina hus ska de bränna upp i eld och döma dig inför många kvinnors ögon. Så ska jag göra slut på ditt horeri, och du ska inte mer kunna betala dina älskare. 42 Jag ska släcka min vrede på dig, och min svartsjuka ska vika ifrån dig. Jag ska få ro och inte längre vara vred. 43 Eftersom du inte ­tänkte på din ungdoms dagar utan har väckt min vrede med allt detta, ska också jag låta dina gärningar komma över ditt huvud, säger Herren Gud, så att du inte kan lägga ytterligare ondska till alla dina vidrigheter.

44 Se, alla som använder ordspråk ska på dig tillämpa ordspråket: ”Så­dan mor, sådan dotter.” 45 Du är din mors dotter, hon som övergav sin man och sina barn. Du är dina systrars syster, de som övergav sina män och sina barn. Er mor var en hetitisk kvinna och er far en amoré. 46 Din äldre syster* var Samaria med sina döttrar, hon som bodde norr om dig. Din yngre syster, som bodde söder om dig, var Sodom* med sina döttrar. 47 Men du nöjde dig inte med att vandra på deras vägar och att följa deras vidrigheter. Snart gjorde du värre ting än de på alla dina vägar.

48 Så sant jag lever, säger Herren Gud: Din syster Sodom och hennes döttrar har inte gjort vad du och dina döttrar har gjort.

49 Se, detta var din syster Sodoms synd: Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet hade hon och hennes döttrar, men hon hjälpte inte den nödställde och fattige. 50 De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig. Därför försköt jag dem när jag såg det.

51 Samaria har inte heller syndat hälften så mycket som du. Du har gjort så många fler vidrigheter än dina systrar, att du genom dina avskyvärda handlingar har fått dem att verka rättfärdiga. 52 Därför ska du också bära din skam, du som har gett dina systrar en ursäkt. För genom att du har begått ännu fler vidriga synder än de, framstår de nu som rättfärdiga i jämförelse med dig. Skäms därför och bär din skam eftersom du fått dina systrar att verka rättfärdiga.

53 Men jag ska göra slut på deras fångenskap, Sodoms med hennes döttrars fångenskap och Samarias med hennes döttrars fångenskap. Dina fångars fångenskap ska jag också göra slut på mitt ibland dem, 54 så att du får bära din skam och skämmas för allt du har gjort och därigenom trösta dem. 55 Dina systrar, Sodom och hennes döttrar och Samaria och hennes döttrar, ska åter bli vad de förr var. Även du själv och dina döttrar ska åter bli vad ni förr var. 56 Men under din högmodstid ville du inte ens nämna din syster Sodom. 57 Det var innan din egen ondska blev uppenbarad, så som när du blev hånad av Arams döttrar* och alla däromkring och av filisteernas döttrar, som föraktade dig på alla sidor. 58 Du måste själv bära straffet för din skam och dina vidrigheter, säger Herren.

59 För så säger Herren Gud: Jag ska göra med dig efter dina gärningar, du som föraktat eden och brutit förbundet. 60 Men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdoms dagar och upprätta med dig ett evigt förbund. 61 Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas, när du får ta emot dina systrar, både de äldre och de yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. 62 Och jag ska upprätta mitt förbund med dig, och du ska inse att jag är Herren. 63 Då ska du minnas det och skämmas så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt som du har gjort, säger Herren Gud.”


Fotnoter
16:3Kanaans land … amoré … hetitisk kvinna   Hednafolk som hade styrt Jerusalem (Jos 10, 2 Sam 5:6f ). Israeliterna skulle rensa ut deras hedendom och inte ingå blandäktenskap (5 Mos 7) .
16:4ingniden med salt   Skulle skydda barnets hud mot eksem.
16:5man kastade ut dig   Bland hedningarna sattes oönskade flickebarn ut för att dö.
16:8bredde min mantel över dig   Ett frieri (jfr Rut 3:9 ).
16:10tahasskinn   En särskilt fin typ av läder. Kanske delfinskinn, kanske färgat läder.
16:11smycken   En vanlig gåva till bruden (1 Mos 24:22 , 53, Höga V 1 :11).
16:13kläder … mjöl   Mannen var skyldig att försörja sin hustru (2 Mos 21:10 ).
16:21barn … offrade dem   Barnoffer förekom i kananeisk och fenicisk avgudadyrkan (t ex 2 Kung 3:27 ) men var strängt förbjudet för israeliterna (3 Mos 18:21 , 2 Krön 33:6 , Jer 32:35 ).
16:24valv   Anspelar på välvda hus där prostitution utövades.
16:25I alla gathörn … altaren   Se 2 Krön 28:24 samt 1 Kung 11:7-8 , 2 Kung 21:3f , 23:4f .
16:46äldre syster   Samaria, nordrikets huvudstad, gick under 722 f Kr (2 Kung 17) .
16:46Sodom   En gång välmående stad vid Döda havet (1 Mos 13:10 ), ökänd för sexuell omoral (”sådant som var vidrigt”, vers 50, jfr 1 Mos 19:4f , Jud v 7 ). Staden gick under ca 2000 f Kr.
16:57Arams döttrar   Andra handskrifter (så Peshitta): ”Edoms döttrar”. Arameerna var svåra fiender under 800-tal och 700-tal f Kr, Edom under Hesekiels tid (25:12 , Ps 137:7 , Klag 4:20 ).

Parallellställen
16:2Jes 58:1 Hes 22:2.
16:81 Mos 22:16 24:7 Rut 3:9 Jer 2:2f Hos 2:2f 9:10.
16:92 Mos 19:5f.
16:10Ps 45:15.
16:15Jer 2:20.
16:172 Mos 32:2f Hes 7:19f Hos 2:8.
16:19Hes 6:13 Hos 2:8.
16:202 Kung 16:3 17:31 23:10 Jer 7:31 19:5 32:35 Hes 20:26.
16:21Jes 57:5.
16:22Hes 23:19 Hos 11:1.
16:242 Krön 28:24 Ps 78:58.
16:25Jer 11:13 Hos 10:1.
16:262 Mos 32:1f Hes 20:7f 23:3f.
16:27Dom 13:1 1 Sam 4:1f.
16:282 Krön 28:16 Hes 23:5f.
16:29Jes 39:1f Hes 17:4 23:14f.
16:36Jer 19:5 Hes 23:37.
16:37Jer 13:22 26 Klag 1:8 Hes 23:10 22 29 Hos 2:10 Upp 17:16.
16:381 Mos 9:6 3 Mos 20:10 Hes 23:24f 45.
16:40Hes 23:46.
16:412 Kung 25:9 2 Krön 36:19 Jer 39:8 52:13.
16:42Hes 5:13 24:13.
16:43Hes 9:10 11:21.
16:461 Mos 13:13 18:20 Hes 23:4f.
16:47Hes 5:6f 23:11.
16:48Matt 11:23.
16:491 Mos 13:13 5 Mos 8:12f Luk 16:19f 17:28f.
16:501 Mos 18:20f 19:13 24.
16:51Jer 3:11 Hes 23:11 Matt 12:41f Luk 11:31f.
16:535 Mos 30:3 Jer 29:14 30:3 33:26 39:25.
16:572 Kung 15:37 2 Krön 28:18.
16:59Jer 2:20.
16:60Jer 2:2 31:31f 32:40 Hos 2:15 19 Rom 11:25f.
16:61Hes 20:43 36:31f.
16:63Hes 36:31f Dan 9:8.