× 
 Från
 Till
 Metod

 

Folket hotas med undergång

1 Hör det här, ni präster!

Lyssna, ni av Israels hus,
och hör på,
ni som hör till kungens hus!
Domen gäller er,
för ni har varit en snara för Mispa
och ett nät utbrett på Tabor.
2 Upprorsmännen har sjunkit djupt
i sitt slaktande,
men jag ska straffa dem alla.

3 Jag känner Efraim
och Israel är inte dold för mig,
för Efraim har nu blivit otrogna
och Israel är orent.
4 Deras gärningar hindrar dem
från att vända om till sin Gud,
för det bor en otuktsande
i deras bröst
och de känner inte Herren.
5 Israels stolthet vittnar emot honom,
Israel och Efraim kommer på fall
genom sin missgärning.
Också Juda kommer på fall
med dem.
6 Med får och oxar går de
för att söka Herren,
men de finner honom inte.
Han har dragit sig undan
från dem.
7 De har svikit Herren,
för de har fött barn
som inte är hans.
Nu ska nymånadsfesten
förtära dem och deras åkrar.

8 Blås i basun i Gibea,
i trumpet i Rama,
slå larm i Bet-Aven:
Fienden är efter dig, Benjamin!
9 Efraim ska bli ödelagt
på straffets dag.
Bland Israels stammar
kungör jag vad som är sant.
10 Furstarna i Juda har blivit
lika sådana som flyttar gränser.
Över dem ska jag ösa
min vrede som vatten.
11 Efraim lider förtryck,
krossad av domen,
för han har frivilligt följt
människobud*.
12 Därför är jag som mal för Efraim
och som röta för Juda hus.

13 När Efraim såg sin sjukdom
och Juda sitt sår,
gick Efraim till Assur
och sände bud
till den store kungen.
Men han kan inte hela er,
ert sår kommer inte att läkas,
14 för jag ska vara som ett lejon
mot Efraim,
som ett ungt lejon mot Juda hus.
Jag själv river dem
och går min väg,
jag släpar bort dem
och ingen kan rädda.
15 Jag går min väg,
jag återvänder till min boning
tills de erkänner sin skuld
och söker mitt ansikte.
I nöden ska de vända sig till mig.

Fotnoter
5:11människobud   Andra handskrifter (Septuaginta): ”tomhet”.

Parallellställen
5:11 Kung 12:32 Hos 6:9 9:8.
5:2Hos 9:9.
5:3Jer 16:17 Hos 6:10 7:2 Amos 3:2.
5:4Jer 4:22 9:2 Hos 4:12.
5:5Hes 23:31 Hos 7:10.
5:6Ords 1:28 Hes 10:18f Mika 3:4.
5:7Jer 3:20f Hos 2:4.
5:8Hos 4:15 10:5.
5:9Hos 10:6 Sak 1:6.
5:105 Mos 19:14 27:17 Ords 22:28 Mika 3:1.
5:111 Kung 12:28 16:32.
5:132 Kung 15:19 16:7 Hos 7:11 8:9 10:6 12:1.
5:145 Mos 32:39 Hos 13:7.
5:153 Mos 26:40 Ps 32:5 78:34.