× 
 Från
 Till
 Metod

 

Skaparens lov
1*Lova Herren, min själ!
Herre, min Gud,
du är väldig och stor,
klädd i majestät och härlighet.
2*Du sveper dig i ljus som en mantel,
du spänner ut himlen som ett tält,
3*du timrar på vattnen dina salar.
Du gör molnen till din vagn
och far fram på vindens vingar.
4*Du gör vindar till dina sändebud,
eldslågor till dina tjänare.*
5*Du grundade jorden på dess fästen,
den vacklar ej till evig tid.
6 Du täckte den med djupet
som en dräkt,
högt över bergen stod vattnen.
7*Vid din tillrättavisning flydde de,
för din dundrande röst
skyndade de bort.
8 Berg höjde sig, dalar sänkte sig
på den plats* du bestämt för dem.
9*Du satte en gräns
som vattnen inte får gå över,
aldrig mer ska de täcka jorden.

10 Du låter källor flyta fram i dalarna,
de forsar fram mellan bergen.
11 De vattnar markens alla djur,
vildåsnor släcker sin törst.
12 Vid dem har himlens fåglar
sina bon,
bland grenarna hörs deras sång.
13 Du vattnar bergen från dina salar,
jorden mättas av det du skapar.
14*Du låter gräs skjuta upp för djuren
och örter till människans tjänst*.
Så låter du bröd
komma från jorden,
15*och vin som ger glädje
åt människans hjärta.
Med olja ger du glans
åt hennes ansikte,
och brödet styrker hennes hjärta.

16Herrens träd blir mättade,
Libanons cedrar
som han har planterat.
17 Fåglarna bygger där sina bon,
storken har sitt hem i cypresserna.
18 Stenbockarna har fått
de höga bergen,
klyftorna är klippgrävlingars
tillflykt.

19*Månen har du gjort
för att visa tider,
solen vet när den ska gå ner.
20 Du sänder mörker
och det blir natt,
då kommer skogens alla djur
i rörelse.
21*Unga lejon ryter efter rov
och begär sin föda av Gud.
22 Solen går upp,
då drar de sig undan
och lägger sig ner i sina hålor.
23 Då går människan ut till sin gärning
och arbetar tills kvällen kommer.
24*Hur mångfaldiga
är inte dina verk, Herre!
Med vishet har du gjort dem alla,
jorden är full av vad du har
skapat.
25*Där är havet, det stora och vida,
med ett oräkneligt vimmel av djur,
både stora och små.
26*Där går skeppen fram,
och Leviatan som du skapat
för att leka där.
27*Alla hoppas de på dig,
att du ska ge dem mat i rätt tid.
28*Du ger dem och de samlar in,
du öppnar din hand
och de mättas av goda gåvor.
29*Du döljer ditt ansikte
och de blir förskräckta,
du tar ifrån dem deras ande,
de dör och blir åter till stoft.
30*Du sänder din Ande, då skapas de
och du förnyar jordens ansikte.

31*Herrens härlighet
bestå för evigt!
Herren glädja sig
över sina verk.
32*Han ser på jorden och den bävar,
han rör vid bergen och de ryker.

33*Jag vill sjunga till Herren
så länge jag lever,
jag vill lovsjunga min Gud
så länge jag är till.
34*Må min bön behaga honom,
jag vill glädja mig i Herren.
35 Må syndare försvinna från jorden
och inga gudlösa mer finnas till.
Lova Herren, min själ!
Halleluja!

Fotnoter
104:1 Ps 103:1 , 146:1 .
104:2 1 Mos 1:3f , Jes 40:22 .
104:3 Ps 18:11 , Amos 9:7 .
104:4 2 Kung 2:11 , 6:17 , Ps 148:8 , Hebr 1:7 .
104:4Annan översättning (Septuaginta): "Du gör dina änglar till vindar, dina tjänare till eldslågor" (jfr Hebr 1:7 ). "Vindar", hebr. ruchót , kan också översättas "andar".
104:5 Job 38:4f , Ps 24:2 , 89:12 , 102:26 .
104:7 1 Mos 1:9 , Ps 18:16 , 106:9 .
104:8Berg höjde sig, dalar sänkte sig på den plats   Annan översättning: "Upp över bergen, ner i dalarna, till den plats".
104:9 Job 38:8f , Ords 8:29 , Jer 5:22 .
104:14 1 Mos 1:11f , 29f, Job 28:5 , Ps 147:8f .
104:14till människans tjänst    Annan översättning: "för människan att odla".
104:15 Dom 9:13 .
104:19 1 Mos 1:14 .
104:21 Job 39:1 .
104:24 Ps 40:6 , 92:6 , 111:2f .
104:25 1 Mos 1:21 , Ps 69:35 .
104:26 Job 40:10 , 20f, Ps 74:14 , 107:23 .
104:27 Job 39:3 , Ps 136:25 , 145:15f , 147:9 .
104:28 Matt 6:26 .
104:29 Job 34:14f , Ps 90:3 , 146:4 , Pred 12:7 .
104:30 Job 33:4 , Upp 21:1f .
104:31 1 Mos 1:31 , Ps 111:10 .
104:32 Ps 144:5 .
104:33 Ps 34:2 , 63:5 , 146:2 .
104:34 Ps 19:15 , 71:8 .