× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels befrielse trots upproriskhet

1 Hör detta, ni av Jakobs hus,

ni som är uppkallade
efter Israels namn
och flöt fram ur Juda källa,
ni som svär vid Herrens namn
och bekänner er till Israels Gud,
men inte i sanning och rättfärdighet.
2 För de kallar sig
efter den heliga staden
och stöder sig på Israels Gud,
vars namn är Herren Sebaot.

3 Det som har hänt förut,
det har jag förkunnat
för längesedan.
Det var förutsagt av min mun,
jag lät er höra om det.
Plötsligt satte jag det i verket,
och det inträffade.
4 Eftersom jag visste att du är hård,
med en nacke av järn
och en panna av koppar,
5 förkunnade jag det för längesedan.
Innan det hände
lät jag dig höra om det,
för att du inte skulle kunna säga:
"Min avgud har gjort det,
min skurna och gjutna gudabild
har befallt det."
6 Du har hört det,
och nu ser du alltsammans.
Vill ni inte erkänna det?
Nu låter jag dig höra om nya ting,
fördolda ting
som du inte visste om.
7 Först nu har de skapats, inte förr.
Du har inte hört om dem
förrän i dag,
för att du inte skulle kunna säga:
"Det visste jag redan."
8 Du fick varken höra eller veta det,
på den tiden var dina öron
inte öppnade.
Jag visste ju hur trolös du var,
att du kallades syndare
från moderlivet.

9 Men för mitt namns skull
håller jag tillbaka min vrede,
för min äras skull är jag tålmodig
så att du inte blir utrotad.
10 Se, jag har luttrat dig,
men inte fått något silver*.
Jag har prövat dig i lidandets ugn.
11 För min egen skull,
för min egen skull gör jag det,
för hur skulle jag kunna
låta mitt namn bli ohelgat?
Jag ger inte min ära åt någon annan.

12 Hör på mig, Jakob,
du Israel som jag har kallat.
Jag Är.
Jag är den förste,
jag är också den siste.
13 Min hand har lagt jordens grund,
min högra hand
har spänt ut himlen.
Jag kallade på dem, då stod de där.
14 Samla er, ni alla, och hör:
Vem av de andra
har förutsagt detta,
att mannen som Herren älskar
ska utföra hans vilja mot Babel*
och vara hans arm mot kaldeerna?
15 Jag, jag har talat det,
jag har också kallat honom.
Jag har fört honom fram,
och han ska ha framgång
på sin väg.

16 Kom till mig och hör detta:
Från första stund har jag talat
helt öppet.
När tiden kom att det skulle ske,
då var jag där.
Och nu har Herren Gud
sänt mig och sin Ande.
17 Så säger Herren din återlösare,
Israels Helige:
Jag är Herren din Gud
som lär dig vad nyttigt är,
som leder dig på vägen
du ska vandra.
18 Tänk om du hade lyssnat
på mina bud!
Då skulle din frid bli som en flod
och din rätt
som havets vågor.
19 Dina barn skulle bli som sanden,
din livsfrukt
som de oräkneliga sandkornen.
Deras namn skulle aldrig utrotas
eller utplånas ur min åsyn.

20 Dra ut från Babel,
fly från kaldeerna!
Förkunna det med fröjderop,
ropa ut det,
för ut det till jordens ände, säg:
"Herren har återlöst
sin tjänare Jakob!
21 De led ingen törst
när han förde dem
genom öknarna,
för han lät vatten strömma fram
ur klippan åt dem.
Han klöv klippan
så att vatten flödade."

22 Det finns ingen frid
för de ogudaktiga, säger Herren.

Fotnoter
48:10inte fått något silver   Annan översättning: "inte som silver". Silver renades i smältugn.
48:14utföra hans vilja mot Babel   Koresh (44:28 ) uppfyllde profetior mot Babel (Jer 50- 51, Dan 5:24f ).

Parallellställen
48:1Ps 68:27 Jer 4:2.
48:2Mika 3:11.
48:3Jes 46:9f.
48:42 Mos 32:9 33:5 Jer 6:28 Hes 2:4 3:7.
48:10Ords 17:3 Jer 9:7 1 Petr 1:7.
48:114 Mos 14:15f 5 Mos 9:28 Jes 42:8.
48:12Jes 41:4 43:10 13 44:6 46:4 Upp 1:8 17 21:6 22:13.
48:13Ps 33:9 Jes 44:24 Hebr 1:10.
48:14Jes 41:22f 44:28.
48:15Jes 45:1f.
48:16Jes 45:19 Jer 25:4 Joh 8:25 18:20.
48:17Ps 25:12 32:8 Jes 41:14 43:14 Luk 1:79.
48:18Ps 81:14f.
48:191 Mos 22:17 28:14 32:12 1 Kung 4:20.
48:20Jes 52:11 Jer 50:8 51:6 47f Sak 2:11 Upp 18:4.
48:212 Mos 17:6 4 Mos 20:11 5 Mos 8:15 Ps 78:15f 105:41 114:8 1 Kor 10:4.
48:22Jes 57:21.