× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jerusalems belägring och räddning

1 Ve dig, Ariel, Ariel,*

staden där David
slog upp sitt läger*!
Lägg år till år,
låt högtiderna fullborda
sitt kretslopp,
2 så ska jag ansätta Ariel.
Där ska bli sorg och jämmer,
och den ska vara för mig
ett verkligt Ariel.
3 Jag ska slå läger runt omkring dig*,
omringa dig med belägringsvallar
och resa upp bålverk mot dig.
4 Då ska du bli förnedrad
och tala djupt nerifrån jorden,
dämpade ska dina ord
komma fram ur stoftet.
Din röst ska höras ur jorden
som en andes röst,
ur stoftet ska du viska fram
dina ord.

5 Men dina många fiender*
ska bli som fint damm,
våldsmännens skara
som bortflygande agnar.
Det ska ske plötsligt,
på ett ögonblick.
6 Från Herren Sebaot
ska straffet komma
med åska och jordbävning
och väldigt dån,
med storm och oväder
och flammor av förtärande eld.
7 Och alla de många folk
som förde krig mot Ariel,
alla som drog ut i strid
mot det och dess borg
och ansatte det
ska vara som en drömsyn
om natten.
8 Som när den hungrige
drömmer att han äter
men vaknar och känner
att magen är tom,
som när den törstige
drömmer att han dricker
men vaknar matt och törstig,
så ska det gå med alla de folk
som drog ut i strid mot Sions berg.

9 Häpna och förundras,
stirra er blinda och var blinda!
De är druckna men inte av vin,
de raglar
men inte av starka drycker.
10 För Herren har utgjutit över er
en ande med djup sömn.
Han har slutit era ögon,
profeterna,
och täckt över era huvuden,
siarna.*

11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad* bokrulle. Räcker man en sådan bokrulle till någon som kan läsa och säger: "Läs det", så svarar han: "Jag kan inte, den är ju förseglad." 12 Och räcker man den till någon som inte kan läsa och säger: "Läs det", så svarar han: "Jag kan inte läsa."


13 Herren har sagt:
Detta folk kommer nära
med sin mun
och ärar mig med sina läppar,
men håller sitt hjärta
långt ifrån mig.
Därför är deras vördnad för mig
bara ett inlärt människobud.*
14 Se, därför ska jag än en gång
göra underbara ting med detta folk,
underbara och förunderliga.
De visas vishet ska förgå,
de förståndigas förstånd
ska förmörkas.*

15 Ve dem som går ner i djupen
för att dölja sina planer
för Herren,
som gör sina gärningar i mörkret
och säger: "Vem ser oss?
Vem känner oss?"
16 Hur bakvända är ni inte!
Ska leran anses lika
med krukmakaren?
Ska verket säga om sin mästare:
"Han har inte gjort mig"?
Eller ska det formade säga
om honom som har format det:
"Han förstår ingenting"?
17 Ännu en liten tid
och Libanon ska förvandlas
till ett bördigt fält,
och det bördiga fältet
ska räknas som vildmark.
18 Den dagen ska de döva
höra bokens ord
och de blindas ögon
se ur dunkel och mörker.
19 De ödmjuka ska få
allt större glädje i Herren,
de fattigaste bland människor
ska fröjda sig i Israels Helige.
20 Det är förbi med de våldsamma,
det är slut med hånarna.
Alla som ville det onda utrotas,
21 de som med sitt ord
fick människor att synda*,
som snärjde den
som skulle skipa rätt i porten
och åsidosatte rätten
för den rättfärdige med lögn.

22 Därför säger Herren
till Jakobs hus,
han som befriade Abraham:
Jakob ska inte mer behöva blygas,
hans ansikte
ska inte längre blekna,
23 för när han, alltså hans barn,
ser mina händers verk ibland sig*,
kommer de att
hålla mitt namn heligt.
De kommer att
hålla Jakobs Helige helig
och bäva för Israels Gud.
24 De som gått vilse i anden
ska få förstånd,
de som klagar
ska ta emot undervisning.

Fotnoter
29:1Ariel   kan översättas "altarhärd" (syftar på Jerusalems tempel, jfr Hes 43:15 ). Ordet kan också översättas "Guds lejon".
29:1slog upp sitt läger   Annan översättning: "belägrade" (när han intog staden, 2 Sam 5:6 ).
29:3runt omkring dig   Andra handskrifter (så Septuaginta): "som David omkring dig".
29:5dina många fiender   Andra handskrifter (Qumran, Septuaginta): "dina många stolta".
29:10 Citeras av Paulus i Rom 11:8 .
29:11förseglad   Försedd med sigill för att öppnas av den rätte mottagaren (jfr Upp 5) .
29:13bara ett inlärt människobud   Annan översättning (Septuaginta): "meningslös, för de lär ut människobud". Citeras så av Jesus i Matt 15:8f och Mark 7:6 i mötet med fariseerna.
29:14 Citeras av Paulus i 1 Kor 1:19 i skildringen av Guds frälsningsplan.
29:21synda   Annan översättning: "stå som syndare" (inför domstolen).
29:23han, alltså hans barn, ser mina händers verk ibland sig   Annan översättning: "han ser sina barn, mina händers verk, hos sig". Orden "ibland sig" kan också översättas "inom sig".

Parallellställen
29:12 Sam 5:9 Jes 33:7.
29:3Luk 19:43.
29:5Job 21:18 Ps 1:4 Jes 17:13 37:36.
29:61 Sam 2:10 Jes 30:30 Upp 16:18.
29:101 Sam 9:9 Mika 3:6 Rom 11:8.
29:11Upp 5:1f.
29:13Ps 78:36f Jes 58:2 Matt 15:8f Mark 7:6f.
29:14Jes 44:25 Ob v 8 1 Kor 1:19f.
29:15Job 24:15f Ps 10:11 13 94:7 Hes 8:12 Mal 2:17.
29:16Jes 45:9 Jer 18:6 Rom 9:20f.
29:17Jes 32:15 35:2.
29:18Jes 35:5 Matt 11:5.
29:21Jes 32:7 Amos 5:10.
29:23Jes 8:13.