× 
 Från
 Till
 Metod

 

En sorgesång

1 Hör dessa ord som jag tar upp som en sorgesång över er, ni av Israels hus:


2 ”Fallen är hon och reser inte sig mer,
jungfrun Israel!
Hon ligger övergiven på sin mark.
Ingen finns
som hjälper henne upp.”
3 För så säger Herren Gud:
Den stad där tusen brukade dra ut
ska ha hundra kvar,
och den där hundra brukade dra ut
ska ha tio kvar för Israels hus.
Kallelse till omvändelse
4 Så säger Herren till Israels hus:
Sök mig så ska ni leva.
5 Men sök inte Betel,
gå inte till Gilgal
och dra inte bort till Beer-Sheba*,
för Gilgal ska föras bort
i fångenskap
och av Betel ska inget bli kvar.
6 Sök Herren så ska ni leva.
Annars ska han drabba Josefs hus*
likt en eld som förtär,
och ingen kan släcka den
så att Betel räddas.

7 Ni förvandlar rätten till malört
och slår rättfärdigheten
till marken.
8 Han som har gjort
Sjustjärnorna och Orion,
han som förvandlar
det djupa mörkret* till morgon
och gör dagen mörk
som natten,
han som kallar på havets vatten
och öser ut det över jorden –
Herren är hans namn.
9 Han låter fördärv blixtra över
starka fästen*,
fördärv drabba befästa borgar.

10 De hatar den som försvarar det rätta
i porten
och avskyr den som talar sanning.
11 Hör därför,
ni som trampar på den fattige
och tar ifrån honom hans säd
som skatt:
Ni bygger hus av huggen sten
men ska inte bo i dem,
ni planterar ljuvliga vingårdar
men ska inte dricka deras vin,
12 för jag vet att era brott är många
och era synder talrika,
ni som förtrycker den rättfärdige
och tar mutor
och hindrar de fattiga
att få rätt i porten.*
13 Därför tiger den förståndige
i denna tid,
för det är en ond tid.

14 Sök det goda och inte det onda,
så att ni får leva.
Då ska Herren Gud Sebaot
vara med er,
så som ni säger att han är.
15 Hata det onda och älska det goda
och låt rätten härska i porten.
Kanske ska Herren Gud Sebaot
vara nådig mot dem som är kvar
av Josef.

16 Därför säger
Herren Gud Sebaot, Herren:
På alla torg ska man höra klagan,
på alla gator ska man säga:
”Oj, oj!”
Bonden ska man mana till sorg,
och dem som kan
sjunga sorgesång till klagan.
17 I alla vingårdar ska man höra klagan,
för jag ska gå fram mitt ibland er,
säger Herren.
Herrens dag
18 Ve dem som längtar
efter Herrens dag!
Varför längtar ni efter den?
Herrens dag är mörker
och inte ljus.
19 Det blir som när man flyr
för ett lejon men möter en björn,
och som när man kommer hem
och stöder handen mot väggen
och blir biten av en orm.
20 Ja, Herrens dag är mörker
och inte ljus,
becksvart utan en strimma av ljus.

21 Jag hatar era fester, jag föraktar dem,
jag tål inte era högtider.
22 För även om ni offrar
både brännoffer och matoffer åt mig
har jag ingen glädje i dem,
jag vill inte se era gemenskapsoffer
av gödkalvar.
23 Ta bort dina sångers buller ifrån mig,
jag vill inte höra ditt strängaspel.
24 Men låt rätten flöda fram som vatten
och rättfärdigheten
som en ständigt rinnande ström.

25 Var det åt mig ni frambar
slaktoffer och matoffer
under de fyrtio åren i öknen,
ni av Israels hus?*
26 Ni bar* Sickut, er kung*,
och Kijjun, er guds stjärna*,
era gudabilder som ni gjort åt er.
27 Men jag ska föra er i fångenskap
bortom Damaskus,*
säger han vars namn är
Herren Gud Sebaot.

Fotnoter
5:5Beer-Sheba   Ett stort altare från kungatiden har grävts fram här vid landets södra gräns, ca 7 mil sydväst om Jerusalem. Det avskaffades troligen som avgudaaltare (jfr 8:14 ) av Hiskia på 710-talet f Kr (2 Kung 18:4 ).
5:6Josefs hus   Nordriket (se Jos 17:14f , 18:5 ).
5:8djupa mörkret   Annan översättning: ”dödsskuggan” (jfr Ps 23:4 ).
5:9starka fästen   Annan översättning: ”de mäktiga”.
5:12hindrar de fattiga att få rätt i porten   Annan översättning: ”visar bort de fattiga i porten”.
5:25f Citeras av Stefanus i Apg 7:42f .
5:26Ni bar   Annan översättning: ”Ni ska bära” (under assyrisk fångenskap, jfr vers 27).
5:26Sickut, er kung   Annan omvokaliserad översättning: ”Moloks tält” (så Septuaginta, jfr Apg 7:43 ). Både Sickut och Kijjun är omvokaliseringar av de assyriska gudarna Sakkut och Kewan. Vokalerna i-u har hämtats från hebr. shiqqúts , ”vidrighet”.
5:26er guds stjärna   De båda avgudarna förknippades med planeten Saturnus.
5:27fångenskap bortom Damaskus   Nordrikets stammar fördes bort till Assyrien 722 f Kr (1 Kung 17:23 ).

Parallellställen
5:1Jer 7:29 Hes 19:1.
5:45 Mos 4:29 1 Krön 28:9 Jes 55:6 Hos 10:12 Sef 2:3.
5:5Hos 4:15 Amos 4:4.
5:6Jes 55:6 Hos 8:14 Amos 3:14.
5:7Jes 5:20 Amos 6:12.
5:81 Mos 7:17 Job 9:9 38:31 Ps 104:20 Amos 4:13 9:6.
5:10Jes 29:21 59:15.
5:115 Mos 28:30 38f Ords 22:16 Amos 9:14 Mika 6:15 Sef 1:13.
5:122 Mos 23:6 4 Mos 35:31 Jes 5:23.
5:14Ps 97:10 Jes 1:16 Rom 12:9.
5:15Ps 34:15 97:10 Joel 2:13f Rom 12:9.
5:16Jer 9:17f.
5:172 Mos 12:12 Jes 16:10.
5:18Jes 5:19 30 Jer 17:15f 30:7 Joel 1:15 2:2 11 Amos 9:3 Sef 1:14f Mal 2:17.
5:19Job 20:24 Jer 48:44 Amos 9:3.
5:213 Mos 26:31 Ords 15:8 Jes 1:11f Jer 6:20 7:22 Mal 2:3.
5:22Ps 50:8f 51:18f Ords 15:8 21:27 Jer 14:12 Hos 8:13.
5:25Apg 7:42f.
5:265 Mos 32:17 Hes 20:16.