× 
 Från
 Till
 Metod

 

Frälsningen – den heliga vägen

1 Öknen och ödemarken

ska glädja sig,
hedmarken fröjda sig
och blomstra som en lilja.
2 Den ska blomstra skönt
och fröjda sig,
ja, fröjda sig och jubla.
Libanons härlighet ska den få,
Karmels och Sarons prakt.
De ska få se Herrens härlighet,
vår Guds majestät.

3 Stärk kraftlösa händer,
styrk vacklande knän.*
4 Säg till oroliga hjärtan:
"Var starka, var inte rädda!"
Se, er Gud är här!
Han kommer med hämnd,
med vedergällning från Gud.
Han kommer själv och frälser er.
5 Då ska de blindas ögon öppnas
och de dövas öron upplåtas.*
6 Den lame ska hoppa som en hjort,
den stummes tunga ska jubla,
för vatten ska bryta fram i öknen,
strömmar på hedmarken.
7 Den glödande sanden ska bli en sjö,
den torra marken
vattenrika källor.
Där schakalerna har sina lyor
ska det växa säv, vass
och papyrus.

8 En banad väg ska gå där,
en vandringsled,
och den ska kallas
"den heliga vägen".
Ingen oren ska färdas på den,
men den är till för dem.*
De som vandrar den vägen
ska inte gå vilse,
även om de är dårar.
9 Där ska inga lejon finnas,
inga rovdjur ska komma dit.
De ska inte finnas där,
men de återlösta ska färdas
på den.
10Herrens friköpta ska vända tillbaka
och komma till Sion med jubel.
Evig glädje ska kröna
deras huvuden.
Fröjd och glädje ska de få,
sorg och suckan ska fly bort.

Fotnoter
35:3 Citeras i Hebr 12:12 .
35:5f Nämns av Jesus som tecken på Messias ankomst i Matt 11:5 och Luk 7:22 .
35:8men den är till för dem   Den heliga vägen är "till för dem", dvs de "orena" som förklarats rena och rättfärdiga.

Parallellställen
35:1Jes 29:17 32:15.
35:2Höga V 2:1 Jes 60:13 65:10 Jer 50:19.
35:3Job 4:3f Sak 8:9 13 Hebr 12:12.
35:4Ps 94:1 Jes 34:8 40:1 9 Hos 1:7 Rom 12:19.
35:5Jes 29:18f Matt 11:5 Mark 7:32 37 Luk 7:22.
35:7Ps 107:35 Jes 41:18.
35:8Jes 43:19 Joh 14:6 1 Kor 6:9f Upp 21:27.
35:9Jes 11:6f 65:25.
35:10Jes 51:11 62:12 65:18 66:14 Joh 16:22 Upp 21:4.