× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 På den dagen ska sju kvinnor

ta tag i samma man* och säga:
"Vi kan föda och klä oss själva,
låt oss bara få bära ditt namn!
Ta bort vår vanära!"
Det renade Sions härlighet

2 På den dagen ska Herrens telning* bli till härlighet och ära och landets frukt till stolthet och prydnad för den räddade skaran av Israel. 3 Och den som förblir i Sion och lämnas kvar i Jerusalem ska kallas helig, var och en som är skriven bland de levande i Jerusalem, 4 när Herren har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och sköljt bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens* ande.

5 Och Herren ska över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en rök och en molnsky om dagen och skenet av en flammande eld om natten*. Ja, över allt det härliga ska det finnas ett skyddande tak, 6 en hydda som ger skugga om dagen mot hettan och tillflykt och skydd mot storm och regn.


Fotnoter
4:1sju kvinnor … samma man   I krigstider dog fler män än kvinnor (jfr Ps 78:63 ).
4:2Herrens telning   Vanlig benämning för Messias (jfr 11:1 , Jer 23:5 , Sak 6:12 ).
4:4reningens   Annan översättning: "eldens" (så Septuaginta).
4:5molnsky om dagen … eld om natten   Som under ökenvandringen (2 Mos 13:21 ).

Parallellställen
4:11 Mos 30:23 Luk 1:25.
4:2Ps 72 Jes 11:1f 53:2 Jer 23:5 33:15 Hes 17:22f Sak 3:8 6:12.
4:3Ps 69:29 Luk 10:20 1 Petr 2:9 Upp 13:8.
4:4Jes 1:25.
4:52 Mos 13:21 Ps 91:4f 105:39.
4:6Jes 25:4.